Annons
Ellinor Silvudden, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Växjö, Eje Johansson, kommunombud i Karlskoga, Robert Jivegård, kommunombud i Lund och Malin Hansson, kommunombud i Halmstad. Bilden är ett montage.

Enkät: Så ser facket på coronaåret 2020

Publicerad 28 december 2020

Relaterat

Del 1 Hur har pandemin påverkat ditt skolår och vad kan bli bättre 2021? Skolvärlden ställde frågorna till några av Lärarnas Riksförbunds kommunombud runt om i landet. Här är deras svar.

Malin Hansson.Malin Hansson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Halmstad. 

1. När förstod du att coronaviruset som upptäcktes i Kina skulle spridas till Sverige och påverka dig som lärare?

– När viruset började spridas nere i Europa förstod jag att det bara var en tidsfråga innan det nådde oss i norr också. Sen dröjde det väl ytterligare innan jag såg att det skulle komma att påverka oss i skolan. Förutom inställda nationella prov var mycket sig likt ändå under våren. Vi hade några veckor i början av spridningen av viruset där sjukfrånvaron bland elever var högre men den återgick till det normala sen.

2. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt skolår 2020? 

– Nu i höst, eller i alla fall en bit in, blev påverkan större. I takt med att spridningen ökade igen ökade också sjukfrånvaron både bland personal och elever men även oron bland dem som var kvar i verksamheten. Det har varit svårt att få vikarier på flera enheter, de har inte räckt, och en del lärare har till och med fått ha undervisning med två klasser samtidigt. Långt om länge infördes digitala möten och konferenser på skolorna men det vanliga utvecklingsarbetet har ändå fortgått trots en högre belastning på grund av sjukfrånvaro. Det är en mycket trött personalstyrka som nu gått på ledighet.

3. Vad kan bli bättre 2021?

– Om man utgår från att nuvarande läge kvarstår en bit in på 2021 så behöver man prioritera vad som är viktigast i vår verksamhet och det är ju själva kärnverksamheten, det vill säga att planera och genomföra undervisning. Man kanske inte måste bedriva en massa utvecklingsarbete i ett sånt läge utan se till att kärnverksamheten fungerar. Det fungerar inte i längden att genomföra sitt eget arbete, täcka för andra och samtidigt jobba med utveckling.

 

Robert Jivegård.Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund.

1. När förstod du att coronaviruset som upptäcktes i Kina skulle spridas till Sverige och påverka dig som lärare?

– När viruset spridning tog fart i vår del av världen, efter sportlovet någon gång, började jag undra hur detta mer konkret skulle påverka samhället i stort. Bland mina dokument ser jag att den första riskbedömningen gjordes 12 mars och det är väl då någon gång jag inser på allvar att detta kommer att påverka skolornas verksamhet.

2. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt skolår 2020? 

– Som lärare är ju 2020 speciellt. Vi har fått lära oss att ställa om till digital undervisning och bemöta eleverna genom skärmarna istället. Som lärare vill jag hellre träffa eleverna ”på riktigt” – att kommunicera via datorn är inget som kan ersätta den tillvaron och samspelet som finns i ett klassrum. I längden är det ganska enformigt framför datorn. Det positiva är ju att många elever visar uppskattning för det som händer en vanlig dag i skolan.

– Som kommunombud har året varit arbetsamt. Det har varit många samtal om hur Folkhälsomyndighetens råd ska tolkas i skolans miljö, många samtal med oroliga medlemmar och lokalombud, och otaliga fler möten med arbetsgivaren.

3. Vad kan bli bättre 2021?

– Jag hoppas att den vanliga vardagen ska infinna sig i skolan med lektioner, studiebesök med mera, så som det var före corona. Som kommunombud hoppas jag att , när vi slutar fokusera på corona, kunna återuppta arbetet med vårt avtal – hur ska läraryrket kunna göras mer attraktivt? Hur ska en god lönestruktur se ut?
 

Ellinor Silvudden.Ellinor Silvudden, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Växjö.

1. När förstod du att coronaviruset som upptäcktes i Kina skulle spridas till Sverige och påverka dig som lärare?

– I början av året såg jag en debatt på TV mellan Björn Olsen och Anders Tegnell, där Olsen verkade övertygad om att vi skulle få en stor smittspridning även i Sverige. För en liten stund kände jag oro, men jag hann nog inte reflektera över hur det skulle påverka mig i min yrkesroll. Jag valde att luta mig mot de experter som menade att Sverige var rustat att spåra och isolera smittan.

– När jag i mitten av mars själv blev sjuk, i vad jag tror var covid-19, hade Växjö fortfarande väldigt få konstaterade fall, men däremot stor frånvaro bland både personal och elever, på grund av rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom. Nu märktes det att corona påverkade lärarkåren, och det var frustrerande att behöva vara hemma, samtidigt som vikariebristen märktes tydligare än vanligt.

2. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt skolår 2020? 

– Jag har upptäckt att distansundervisning med nior funkar hyfsat, medan det för sexorna innebär en avsevärd kvalitetssänkning i undervisningen. Om jag inte hade haft många års lärarerfarenhet i ryggen, hade jag nog varit betydligt mer stressad över att behöva sätta betyg på så magert underlag. Men framför allt har corona påverkat mig i min fackliga roll som kommunombud.

– Huvudskyddsombudet i ett av kommunföreningens områden, Sebastian Hautamäki, insåg tidigt riskerna med att arbetsgivaren inte möjliggjorde att följa rekommendationerna om avstånd och digitala möten. Genom en 6:6a-anmälan fick han igenom en del åtgärder. Han utarbetade även en coronaenkät, som fångar upp lärarnas eventuella oro och upplevelse av hur åtgärderna efterlevs. Den har använts på skolor både i och utanför kommunen.

– Trots en rad andra fackliga ärenden har vi haft stort fokus på corona och vi har inspirerat varandra till att värna våra kollegors arbetsmiljö. Vi har stöttat varandra i att hålla en tydlig linje, för även lärare tröttnar ibland på att hålla distans och tänker ”det drabbar inte mig”. Ytterligare två skyddsombud har genom att påkalla skyddsombudsstopp tvingat arbetsgivaren att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det är ju inte så att arbetsgivarna tackar oss. Inte än. Men jag tror faktiskt att de kanske gör det längre fram. När den här pandemin till slut är över, tror jag att man kommer att konstatera att allt för många avvaktade att någon annan skulle ta befälet, och att fackliga krav och åtgärder därför har varit viktiga.

3. Vad kan bli bättre 2021?

– Det fanns mycket som skulle kunna bli bättre redan innan corona. En del av det som lärare gör idag, för att hantera krisen, kanske kan visa vägen tillbaka till ett mer rimligt läraruppdrag. Vi behöver ha organisationer som redan i grundplaneringen tar höjd för att människor kan bli sjuka och att allt inte alltid kommer att avlöpa optimalt. Jag hoppas corona markerar slutet för en era, som präglats av tidsoptimistiska tjänsteplaneringar och åtskruvade förväntningar på såväl lärares som elevers ständiga beredvillighet att vara flexibla.
 

Eje Johansson.Eje Johansson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Karlskoga.

1. När förstod du att coronaviruset som upptäcktes i Kina skulle spridas till Sverige och påverka dig som lärare? 

– Någon gång i mars 2020 när jag förstod att det fanns planer på att införa distansundervisning på gymnasieskolan.

2. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt skolår 2020? 

– Det har haft ganska stor påverkan som en tvingad fortbildning i distansundervisning. Jag har blivit ganska bra på att hantera för mig nya digitala hjälpmedel, Teams och Zoom framför allt.

3. Vad kan bli bättre 2021?

– Allt skulle jag tro, 2020 har varit ett kämpigt år för lärare, elever och alla andra.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons