markeringspenna_studera
Lärarlyftet

Enklare att bli behörig

I dag kommer antagningsbeskeden för utbildningar inom Lärarlyftet. Många av de som antagits har nu möjlighet att få sina erfarenheter tillgodoräknade, inom ramen för den nya snabbare vägen till behörighet som erbjuds.

I dag kommer antagningsbeskeden för Lärarlyftet, en utbildning som gör det möjligt för lärare att läsa upp sin ämnesbehörighet.

Många av de lärare som antagits kan nu ansöka om att få tidigare kunskaper och färdigheter validerade och tillgodoräknade.

– Möjligheten att kunna få moment tillgodoräknade ökar förutsättningarna för lärare att ta del av Lärarlyftets kurser eftersom de inte behöver lägga ner tid på studier för att tillägna sig kunskaper och färdigheter de redan behärskar. Det kan handla både om ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet, säger Hans Adolfsson, prorektor vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Lärosätenas har erbjudits att använda en stödfunktion för att göra en så likvärdig bedömning som möjligt, i arbetet med att validera lärarnas erfarenheter. Stödfunktionen har tagits fram av Stockholms universitet och Universitets- och högskolerådet på uppdrag av regeringen.

Kommentera