skolgapet
”Det blir ett lotteri”

Enorm skillnad mellan kommuner

Resurser, behörighet, elevresultat. Spridningen mellan landets kommuner är enorm inom samtliga områden som Lärarnas Riksförbund har granskat.
– Det blir ett lotteri och vi vill inte att skolan ska vara det. Alla elever ska ha samma chans och skolan ska vara likvärdig och rättvis, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Ranking

De tio kommuner som rankas högst: Piteå, Lomme, Sotenäs, Härryda, Tjörn, Båstad, Luleå, Ydre, Vellinge och Rättvik.

De tio kommuner som rankas lägst: Munkfors, Vansbro, Lilla Edet, Sollefteå, Ragunda, Bollnäs, Älmhult, Ljusnarsberg, Lessebo och Finspång.

 

Här kan du läsa rapporten
i sin helhet

I Dorotea i Västerbottens län nådde 96 procent av eleverna i årskurs 9 målen i samtliga ämnen. I Ljusnarsberg i Örebro län var det 47 procent. Dorotea har också högst undervisningskostnad, 106 200 kronor per grundskoleelev och år – att jämföra med Hagfors med 37 200 kronor per elev och år.

I Pajala är lärartätheten hög, med 8,6 elever per lärare i grundskolan. I Norberg går det 14,5 elever per lärare. Hela 98,8 procent av lärarna i Habo har en pedagogisk examen – mot 64,7 procent i Jokkmokk.
Detta är bara ett axplock av siffrorna ur Lärarnas Riksförbunds stora granskning av Sveriges samtliga skolkommuner, som samman-ställts i rapporten ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?”. Men mönstret är genomgående – det råder ett stort gap mellan landets kommuner vad gäller elevresultat, resursanvändning, likvärdighet, lärarbehörighet och lärarlöner. 

– Det som är uppseendeväckande när man tittar på statistiken sammantaget är att det är så pass stora skillnader inom så många områden. Elevers möjligheter får inte bero på enskilda kommuners ekonomiska möjligheter och enskilda kommunpolitikers ambitions-nivå. Men nu visar vi igen att det är så det ser ut och att vi måste få till en förändring, säger Bo Jansson och tillägger:

– Skolan är en nationell angelägenhet och därför måste skolan finansieras statligt. Staten måste överhuvudtaget ta ett större ansvar för styrningen av skolan så att grundförutsättningarna för eleverna blir desamma.

Med alla parametrar sammanvägda hamnar Piteå i topp som landets bästa skolkommun, följt av Lomma, Sotenäs, Härryda och Tjörn. Längst ner placerar sig Munkfors, Vansbro och Lilla Edet.

Anders Fredriksson, biträdande enhetschef på resultatutvärderingsenheten på Skolverket, säger att inga elever eller föräldrar borde behöva känna sig oroliga och fundera över om den närmaste skolan är bra eller dålig. 

– Men det finns fortfarande en bra bit kvar att gå för att kommunerna ska leva upp till skollagens krav om att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, oavsett var de bor och vilka sociala och ekonomiska förhållanden de lever under, säger han.

Enligt Anders Fredriksson kan fjolårets skärpning av skollagen ha lett till att kommunerna börjat anstränga sig mer för att fördela resurser efter elevers olika förutsättningar och behov.

– Det har riktat ljuset mot vikten av resursfördelning för att vi ska få en likvärdig skola. Det är positivt att det hos kommunerna nu tycks finnas en vilja att öka den kompensatoriska resursfördelningen till skolorna och ta hänsyn till att olika skolor har olika behov, säger han.

I somras gav regeringen Skolverket i uppdrag att sluta överenskommelser med fristående och kommunala huvudmän för att kunna genomföra insatser på skolor med låga kunskapsresultat och särskilt tuffa förutsättningar.

Den 31 oktober ska dessutom ett förslag till en ny fördelningsnyckel – också det ett uppdrag från regeringen till Skolverket – vara klar. Med en praktiskt användbar fördelnings-nyckel hoppas regeringen att statsbidragen bättre ska fördelas mellan skolor som är i behov av riktade utvecklingsinsatser. 

– Vi ser att det finns systematiska skillnader i hur kommuner och fristående skolors ägare utnyttjar de olika statsbidragen. Vi ser att pengarna inte går dit de bäst behövs vad gäller statsbidragen, så fördelningsnyckeln kan bli ett viktigt verktyg, tror Anders Fredriksson. 

Kommentera