david_kronlid

David Kronlid är docent i etik och lektor vid Uppsala universitet.

| Foto: Mikael Wallerstedt
Kritik

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Skolans värdegrund säger å ena sidan att eleverna ska lära sig att ifrågasätta och tänka självständigt, å andra sidan innehåller den pekpinnar om vilka värderingar som är ok och inte. David Kronlid är docent i etik och lektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Han menar att värdegrunden kan stå i vägen för verkligt givande undervisning om värderingar och demokrati.

– Det finns ett pluralistiskt ideal, alla ska bli lyssnade på och så vidare. Men så är det ju inte riktigt. Vi vill ju inte lyssna på nazister eller de som förnekar klimatförändringar. Men det finns barn som har sådana värderingar, och hur gör vi då?

– Vissa elevers erfarenheter utesluts på grund av att de är kopplade till en moral som skolväsendet inte gillar. Vad säger det om deras möjligheter i skolan? Vad har de för möjligheter att lära sig något, att tänka om och gå vidare? De flesta lärare är duktiga på att jobba med det här, men jag tror att det är en utmaning för dem, säger han.

David Kronlid ser flera problem med värdegrunden i skolan, hur den tas fram och hur den används, och han behandlar dem i boken ”Skolans värdegrund 2.0”, utgiven på Natur & kultur förlag.

Men hans grundläggande kritik består i att värdegrunden gör anspråk på att vara ett moraliskt facit, samtidigt som den präglas av specifika politiska idéer. Idéer som kan verka självklara ut för oss idag, men som kan bytas ut den dagen ett parti med en annan agenda tar makten i riksdagen.

– Det är lätt att ha en värdegrund när man håller med regeringen. Men vad händer när du inte gör det? Betyder inte det att det är en dålig modell? Det är inte vetenskapligt hållbart att förhålla sig till värden som beständiga. Men av någon anledning har vi bestämt oss för att i ett visst skede i vårt liv låsa in oss i våra värderingar, säger han.

David Kronlid medger att det inte finns ett givet alternativ till dagens system, men han har några idéer.

– Istället för att ha en dominant metafor – värdegrund –  som bestämmer vad som är en moralisk fråga kanske vi ska ha flera olika metaforer. Värdegrunden var skitbra när den kom, för att få igång en diskussion. Men nu när den får agera ensam blir det som en slags IKEA-moral för barnen. Jag vill att man ska bli mer lekfull, och jag vill att man ska sluta se det som en moralisk normativ uppgift och börja se det som en pedagogisk.

Hur menar du?

– Om du till exempel ser på moral som en dans istället för en orörlig grund – vad är en konflikt om man ser det som dans? Det låter flummigt, jag vet. En vanlig metafor vi använder kring argumentation är krig: Jag ”vann diskussionen”, han ”kunde inte försvara sig” längre och så vidare. Om vi skulle tillämpa det på undervisningen skulle vi kunna använda flera metaforer bredvid värdegrunden.

– En förändrad omvärld gör att vi förändras också. För mig handlar det om att se hur moraliska värderingar växer fram och kan valideras. Och det kan de bara göra genom att testas.

Kommentera