valet

Ett år till valet: Så tycker väljarna om partiernas skolpolitik

Den 9 september nästa år går Sverige till val.
En av de tre viktigaste frågorna handlar om skolan.
Hur ser det egentligen ut bland väljarna när det kommer till förtroende för riksdagspartiernas skolpolitik?

Mer om undersökningen

Lärarnas Riksförbund gav i januari och fabruari undersökningsföretaget Exquiro Market Research uppdraget att genomföra en riksrepresentativ väljarundersökning. Målgruppen för undersökningen var privatpersoner boende i Sverige i åldern 18–74 år. Ett obundet slumpmässigt riksrepresentativt urval om 6 000 personer inhandlades. 

Det är mindre än ett år kvar till riksdagsvalet 2018. Skolan är en av de allra viktigaste frågorna för väljarna.

Men hur ser det egentligen ut bland väljarna när det kommer till förtroende för de respektive partiernas skolpolitik? Och hur avgörande är skolfrågan när det är dags att rösta?

Lärarnas Riksförbund gjorde en stor väljarundersökning i början av året och på frågan ”Är skolfrågan avgörande för valet av parti?” svarade hela 62 procent av väljarna att det har ganska stor eller stor inverkan på vilket parti man skulle rösta på om det vore riksdagsval i dag.

– Skolfrågan är, likt frågan om vård och omsorg, det som vanligen påverkar svenska väljare, tillsammans med frågan om förmåga att leda landet. Eftersom skolans väl och ve alltjämt är i centrum i den politiska debatten är det också logiskt att flertalet väljare betraktar den som viktig för deras val av parti, säger statsvetaren Jenny Madestam.

 

Tittar man närmare på partisympati framgår det att en majoritet av samtliga tillfrågade, oavsett partisympati, anser att skolan har ganska stor eller stor inverkan inför riksdagsvalet. Bland Liberalernas väljare svarar 78 procent detta.

– Att Liberalernas väljare rankar frågan så högt är inte förvånande, eftersom det brukar betraktas som Sveriges ”skolparti”, säger Jenny Madestam.

 

Det parti som flest väljare har störst förtroende för när det gäller skolpolitiken är Socialdemokraterna, med 28 procent. I botten, med endast 2 procent av väljarna, återfinns Kristdemokraternas skolpolitik.

– Socialdemokraterna har historiskt haft ett högt förtroende i frågor som rör vård, skola, omsorg. Liberalerna är det parti som konkurrerat om förstaplatsen i frågan om skolan. Av mätningen att döma befäster S sitt förtroende i skolpolitiken. Det är dessutom enklare att åtnjuta högt förtroende i en fråga i mellanvalstider, som varandes i regeringsställning eftersom positionen medför exponering. Kristdemokraterna har aldrig lyckats profilera sig i skolfrågan, vilket också bekräftas i denna mätning, säger Jenny Madestam.

Men väljarna har inte alltid störst förtroende för det egna partiets skolpolitik, alltså det parti man faktiskt avser att rösta på om det vore val i dag. Till exempel svarade 39 procent av Kristdemokraternas väljare att de har störst förtroende för Liberalernas skolpolitik.

 

Om ett år har vi facit på hur väljarna röstade.

Kommentera