lasande_barn
Läslust

Ett läslov för ökad läslust

Med målet att ersätta höstlov med Läslov i läroplanen startades det läsfrämjande samarbetet genom Läsrörelsen. Det ska bidra till läslust på barnens egna villkor.

Läslov vecka 44 är ett brett och läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. De verkar tillsammans för att läslovet ska väcka en längtan efter oväntade upplevelser hos både barn och vuxna. Målet är att höstlov ersätts med Läslov i Läroplanen. Och att lovet och läsandet står i centrum.
Nätverket Läslov vill komma ifrån synen på böcker som den enda formen av läsning.  Alla former av läsande, skrivande och berättande ryms inom ramen för Läslovs-projektet.

– Allt måste bygga på frivillighet och lust. Vi är överens med lärarfacken att lärare inte ska uppmana sina elever att ha läst 10 böcker, berättar Elisabet Reslegård som är ordförande och projektledare för Läsrörelsen och Nätverket Läslov.

Nätverket har bildats av dryga 70-talet deltagare, bland annat bokförlag, elevorganisationer och kulturinstitutioner.
Under vecka 44 blir det evenemang över hela landet. Det kan vara med bokbytardagar, skrivverkstäder och filmversioner av kända böcker på fasader eller genom idrottsklubbar eller på caféer och restauranger.

Pressbyrån kommer att ge barn möjligheten att ”tjuvläsa” serietidningar i butikerna under veckan och i Bok Happy Meal finns utöver bilderböcker både en ”läsa själv-bok” och en ”lätt att läsa-bok”.
– Det är viktigt att föräldrar är med och involveras som de ofta gör kring sportlovet, säger Elisabet Reslegård.

Hon anser att läsfrämjande har sin grund i demokratin.
– Utan ett väl utvecklat språk så är det svårt att fungera i ett samhälle. Högläsning är viktig för man använder många ord och uttryck i det skrivna språket som man inte gör i det talande. Ordförrådet ökar av att läsa eller att bli läst för.

Läslov presenterades på Bokmässan, bland annat med ett seminarium med utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Nätverket hoppas att höstlovet byts till Läslov i Läroplanen 2016.
Från lärares sida hoppas Elisabet Reslegård att man ska introducera Läslov till sina elever som något roligt och en möjlighet till ett brett lustläsande.
 

Kommentera