Kommentar

”Ett tomt slag i luften”

Utbildningspolitiska talespersonen Camilla Waltersson Grönvall (M) om vårbudgeten:
– De tar bort stöd som skulle gå till de barn som bäst behöver det. 

Camilla Waltersson Grönvall har under dagen med kritiska ögon tagit del av regeringens vårbudget.

– Jag är bekymrad över en rad punkter de väljer att stryka, säger hon.

Det gäller bland annat en slopad satsning på ämneslärare.

– Vi behöver fler lärare i matematik, naturvetenskap och specialpedagogik. För att uppmuntra fler att söka införde vi en examenspremie på upp till 75 000 kronor per student. Men det här tar nu regeringen bort.

Att regeringen utökar platser på grundlärar- och specialpedagogutbildningar samtidigt som de tar bort examenspremien är enligt Camilla Waltersson Grönvall fel väg att gå.

– Det blir ett tomt slag i luften att utöka platser vi redan i dag har svårt att fylla, när man inte ser till att stimulera och ge morötter till att söka, säger hon.

I budgeten saknar hon dessutom alliansens extra satsning på förstelärare i utanförskapsområden.

– Vi dubblerade satsningen på karriärtjänster i de områden och skolor där man har störst utmaningar. Nu väljer de att ta bort stödet som skulle gå till de barn som bäst behöver det.

Camilla Waltersson Grönvall vill passa på att upprepa sin tidigare kritik mot regeringen, som hon menar har kopierat alliansens satsning på två miljarder till lågstadielärare.

– Det är bekymmersamt att de inte har en egen skolpolitik. Men främst var det ohederligt att presentera förslaget som om det vore nytt, när det i själva verket var vårt förslag. Kommunerna kunde ha tolkat det som om det vore två nya miljarder.

Men tycker inte du att det är bra att de genomför satsningen?

– Jo, bra politik är bra politik. Vi är ju överens om vikten av tidigt stöd och mindre grupper för de allra minsta barnen, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Kommentera