Miljopartiet de gršnas kongress i Karlstad 2011
Foto: Fredrik Hjerling
Ny utbildningssatsning

EU-satsning mot rasism

Gustav Fridolin var under förmiddagen på plats i Paris, när EU antog ny utbildningssatsning för motverkande av rasism och intolerans.
– Påminner storleksmässigt om förintelseupplysningen, säger han. 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sitter i bilen på väg från ett informellt möte på franska utbildningsdepartementet i Paris. Han och EU:s övriga utbildningsministrar har just antagit en deklaration som handlar om hur EU-medlemsländernas utbildningssystem kan jobba mot rasism, intolerans och extremism.

– Den franska regeringen har tagit initiativet, mot bakgrund av de fruktansvärda attackerna i Paris och Köpenhamn. Det här har blivit en av huvudprioriteringarna för den franska utbildningsministern, säger Gustav Fridolin.

Syftet är att stärka värderingar som demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter i EU, genom att sprida kunskap inom och mellan länderna.

– Att vi vill sprida goda exempel och verktyg i arbetet mot rasism var något som Stefan Löfven lyfte redan i regeringsförklaringen. Så det här är något vi nu får stöd från EU att göra, säger han.

Kunskapsutbytet kan ske genom att presentera landets egna problem, menar Gustav Fridolin, och exemplifierar:

– Jag höll ett inlägg på lunchen som handlade om Sveriges växande skolsegregation och hur det påverkar. Jag presenterade metoder och verktyg vi jobbar med, som andra länder kan dra nytta av.

Vilken typ av verktyg kan det röra sig om?

– Sådana som ska stärka elevernas möjlighet att klara goda kunskapsresultat, må bra och fungera som aktiva medborgare som kan påverka samhället de lever i, säger Gustav Fridolin.

Bara 19 procent av lärarna i Sverige har fått kompetensutveckling inom främlingsfientlighet och rasism de senaste 5 åren, visade Skolvärldens undersökning som publicerades i april 2014. Kommer det att avsättas mer resurser för det?

– Det här är ett sätt att ändra på den statistiken. Och ja, vi har precis avsatt 25 miljoner kronor inom myndigheten Forum och levande historia, för arbetet mot rasism.

– Deklarationen är en satsning som i storlek påminner om det vi gjorde för att upplysa om förintelsens fasor, det vill säga ”Om detta må ni berätta”. Jag tror att det är den fortbildningen i ämnet som dagens lärare minns. Men nu behöver man ta det ett steg vidare för att diskutera rasismens historia i Sverige och hur rasismen mekanismer fungerar i dag, säger Gustav Fridolin.

Kommentera