Annons
Eva Mellblom är VFU-ansvarig, samordnare och lärare — studenternas kanske viktigaste kontakt när det kommer till VFU. Foto: Andreas Hillergren

Eva är spindeln i VFU-nätet

Publicerad 14 augusti 2020

Fakta

Vad är VFU?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är den del av lärarutbildningen som inte består av teoretiska studier. I stället gör man praktik ute på en skola med handledning av en yrkesverksam lärare. Totalt består VFU:n av 30 högskolepoäng fördelat över utbildningstiden.

Fakta

Här är VFU-lärarens bästa tips:

1. Ta kontakt i god tid 

Hör dig för vad som händer under din VFU så att du förbereda dig. Kanske är det något du behöver läsa in dig på? Det gör att du kan komma igång från dag ett när du väl är ute på VFU. Dessutom visar du att du har respekt för handledarens arbetssituation, eftersom man som handledare har en massa andra arbetsuppgifter. 

2. Kommunicera med din handledare

Kanske är det någon metod du har läst om som du skulle vilja pröva? Berätta det i så fall för din handledare och gärna i förväg så att handledaren får möjlighet att planera. Våga ställ frågor och säg till om det är något som inte fungerar. Precis som när du arbetar som lärare har du ett ansvar att föra fram vad som önskas.

3. Glöm inte belastningsregistret 

Enligt skollagen får du inte vistas på din VFU utan att ha ett godkänt belastningsregister. Bland mina studenter är det alltid någon som missar det, trots att vi påminner. Det är en så löjlig grej som inte ska behöva stjälpa ens VFU.

Relaterat

Som ny lärarstudent är frågorna kring VFU många. 
Hur fungerar bedömningen? Förväntas man hålla egna lektioner? Och hur gör man egentligen för att maxa tiden på skolan? 
För att ta reda på svaren mötte Skolvärlden läraren Eva Mellblom som är VFU-ansvarig, VFU-samordnare och VFU-lärare.

Teori i all ära, men att få applicera det man har lärt sig under utbildningen och komma ut i verkligheten är något extra.

– För alla studenter jag möter är VFU den mest spännande och roliga delen. Det är den de längtar till och den som de inte vill lämna, säger Eva Mellblom.

Och Eva Mellblom borde onekligen veta. Förutom att ha handlett ett stort antal elever i sin roll som lågstadielärare på Glumslövs skola är hon i dag VFU-ansvarig och träffar handledare, ser över mottagningsrutiner och utvärderar VFU:n på skolan. Därtill verkar hon som VFU-samordnare för Landskrona kommun, vilket innebär att alla placeringar går genom henne. 

Det är hon som håller kontakt med alla handledare och högskolan, samt håller i introduktionsdagen för VFU-studenterna och ordnar seminarier under VFU:n. Som om inte det vore nog examinerar hon studenter i sin roll som VFU-lärare på Malmö universitet. 

– Jag har brunnit för det här hela tiden. Det är i VFU:n som man får möta en lärare, inte som elev, utan som en blivande kollega. Man får lära sig förhållningssätt gentemot föräldrar och elever och hur man hanterar dilemman i sociala situationer, planerings- och bedömningssituationer. Det är då man får se hela yrket och får känna att det är det här som jag vill ägna en stor del av mitt liv åt.

Under den första VFU-perioden handlar mycket om att hitta rollen som vuxen i förhållande till eleverna. 

– En del av studenterna är ganska unga själva. Då gäller det att inse att man är någon som eleverna ser upp till och att man kommer ses som lärare under förutsättning att man beter sig som en auktoritet.  

Vilket ansvar kan man förväntas ta som student?

– Som alldeles ny förväntar vi oss att man tar kontakt med sin handledare i god tid inför VFU-perioden, att man håller tider och att man försöker pröva sina vingar så mycket man vågar.

Till en början kan det handla om att hålla i uppropet eller någon av de mer praktiska sakerna som man har sett handledaren göra.

– När vi har samtal mellan studenter som kommit längre i sin utbildning och de som är helt nya, betonar de som har gjort flera VFU-perioder just att man ska försöka hålla i så mycket som möjligt. Det gör inget om det skulle bli fel, för det är misslyckanden som leder en mest framåt.

Under kommande VFU-perioder märker Eva Mellblom hur studenterna går från att trevande pröva sig fram till att successivt ta allt större ansvar. Så småningom kanske man gör en spegellektion och håller samma lektion som handledaren gjort fast i en annan klass. Hon märker hur studenterna börjar tänka kring syftet med ett moment och hur undervisningen går att koppla till styrdokumenten. 

– När man når den sista VFU:n ska handledaren i princip bara vara en observatör eller så kan den helt lämna klassrummet. Även om den såklart alltid är ansvarig för verksamheten, så är det viktigt att studenten får pröva att stå på egna ben.

Eva Mellblom och Josefin Olofsson tar vara på det personliga mötet mellan handledare och student. Foto: Andreas Hillergren

Under varje VFU-period åker Eva Mellblom ut och besöker studenten, som då håller i någon typ av aktivitet eller undervisning som hon observerar. Därefter har hon, handledaren och studenten ett trepartssamtal där de tittar på var studenten befinner sig. 

– Många är nervösa för det här besöket, men det man ska komma ihåg är att det är formativt. Det blir ett underlag för studenten att gå tillbaka och titta på. Vad är det jag behöver jobba med? Vad var det vi sa om min utveckling? 

Före VFU:n skriver studenten ett måldokument kring vad den hoppas uppnå och i slutet lämnas ytterligare en text in där studenten beskriver sin egen progression. Detta, tillsammans med handledarens bedömningsunderlag, Evas besök och ett seminarium ihop med övriga studenter, utgör grunden för examinationen.

– Om man inte skulle bli godkänd handlar det ibland om kvantitativa skäl, att man inte har tillräcklig närvaro. Är det i stället kvalitativa skäl, att man inte klarat lärandemålen, har vi ofta haft flera samtal under VFU:n. Handledaren ska slå larm tidigt så att jag som VFU-lärare kan komma ut tidigare och stötta studenten. Ofta handlar det om man behöver tydliggöra var bristerna ligger. När studenten förstår det är de ofta lättare att jobba med.  

När man når den sista VFU:n ska handledaren i princip bara vara en observatör eller så kan den helt lämna klass­rummet.

Att det finns utvecklingsområden är sällan ett problem, snarare det omvända, menar Eva Mellblom. 

– När man kommer ut på VFU:n är det viktigt att man visar ödmjukhet inför handledarens kompetens och möjligheten att utvecklas. Ibland när studenter har varit ute och vikarierat jättemycket blir det krockar för att de tycker att de redan kan allt. Som student måste man förstå att man aldrig blir färdig som lärare, utan det är viktigt att hela tiden ha för ögonen att man ska förbättras. 

Foto: Andreas Hillergren

Och utvecklingen gäller även handledaren. 

När du har en student så utmanar du dig själv. Du måste sätta ord på vad det är du gör och varför du gör det. Därför ger VFU-studenterna en stor kompetenshöjning för lärarna. Dessutom innebär det såklart att man som handledare får en extra kollega i klassrummet.

Viktigt är dock att rollen som handledare ryms inom det befintliga läraruppdraget, och där måste skolledningen ta ansvar, menar Eva Mellblom. 

– Du ska inte vara handledare genom att jobba övertid. I stället ska det här in i planeringen på årsbasis och alla på skolan ska vara ansvariga för studenterna. Jag ska kunna säga till min kollega att min student vill se fritidsverksamheten någon eftermiddag eller följa med skolsköterskan under en dag. 

”Det är otroligt roligt att komma ut och träffa eleverna och sina kollegor”, säger studenten Josefin Olofsson. Foto: Andreas Hiillergren

Allra bäst tror Eva Mellblom att det blir om skolan tar emot ett stort antal studenter.

– Då får frågorna ett annat fokus och det höjer kvaliteten, dels på VFU:n, dels på undervisningen i stort. När alla träffar studenter måste de skärpa sig lite och tänka på varför de gör som de gör.

Hennes egen skola, Glumslövs skola, arbetar så. Just nu befinner sig både fritidslärarstudenter, grundlärarstudenter och studenter med inriktning åk 7–9 här på VFU. 

En av dem är Josefin Olofsson som gör sin femte och sista period innan det är dags att ge sig ut i arbetslivet. 

– Det är otroligt roligt att komma ut och träffa eleverna och sina kollegor. Jag känner att jag har vuxit in i lärarrollen och att jag har lärt mig väldigt mycket längs vägen. Man inser att det finns mycket mer att tänka på när man gör saker praktiskt. Ta en sådan liten grej som städning vilket kanske tar fem minuter, det tänker man inte på när man planerar en lektion teoretiskt, säger hon.

Den här dagen träffar hon och några av de andra VFU-studenterna Eva Mellblom för en utvärdering, men Josefin Olofsson har inte mycket hon skulle vilja ändra på.

– Är det något jag hade önskat så är det mer tid. Framför­allt under de första VFU-perioderna kändes det som att man precis hade kommit in i arbetet när det var dags att sluta.

För att maxa tiden betonar hon vikten av att förbereda sig inför VFU:n.

– Hör av dig till din handledare i så god tid som möjligt och fråga vad de ska arbeta med under veckorna du är där. Om de till exempel håller på med religion så kan man fråga vad man kan förbereda inför det.

Väl på plats är ett annat tips att våga ta för sig. 

– Kanske märker du att en person har lite svårt med matte, då tycker jag att du ska våga fråga om du kan få sätta dig enskilt med eleven och gå genom omvandling till exempel. Och ställ hela tiden frågor till handledaren. ”När du gjorde så här – hur tänkte du då? Hur har du planerat det här?” Ta tillvara på erfarenheten, du är där för att lära dig. 

Själv tar hon framförallt med sig ledarskapet in i den kommande lärarrollen. 

– Nu när jag har varit ute och sett hur lärare leder sina klasser så har jag fått mycket inspiration kring hur jag själv skulle vilja göra.  

Känner du att VFU:n gjort dig redo för din kommande lärarroll?

– Jag känner mig förberedd. Sedan vet jag ju om att det alltid kommer komma nya utmaningar i läraryrket, men det kommer det komma oavsett om jag har arbetat i 20 år eller är helt ny.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskare: Unga skriver inte sämre

Svenska

Elevers bristande skrivförmåga har väckt het debatt. Men Karin Forsling tror inte att unga skriver mindre, eller sämre. 

Annons
Annons

Kritiken mot FHM: Lärare kan vara ett riskyrke

Corona

Statsvetaren: "Läraren förtjänar att veta det mest troliga". 

Annons
Studie- och yrkesvägledning

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

SYV

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke.

Debatt: ”Kunskap och bildning – nej tyvärr!”

Debatt

”Fokus på kunskap och bildning” är en god ambition men tyvärr, den fullföljdes inte. Nu får vi väl dras med dessa kursplaner i tio år”, skriver professorn Hans Albin Larsson.

Kommentera
Annons
Annons
Arbetsmiljö

Ökad risk för utbrändhet bland socialt engagerade lärare

Forskning

Lärare som engagerar sig mer med elever och kollegor utöver själva undervisningen riskerar att bli utbrända i större utsträckning än lärare som är mindre engagerade. 

Annons

Rekordstor vikariebrist tär på lärarna i grundskolan

Arbetsmiljö

Kommunombudet: ”Det blir nödlösning på nödlösning”.

Debatt

”Ingen vinner på att lärare arbetar för mycket”

Debatt

"Vi måste lita på vår förmåga att värdera elevernas kunskaper utan att vi samlar in så mycket material att vi går under", skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Lön

Skolorna nobbar lärarpengar – för att undvika orättvisa

Stadsbidrag

Ulricehamn tackar nej till lönetillägg på 10 000 kronor i månaden åt fyra lärare.

”Skolans besparingskrav får förödande konsekvenser”

Debatt

"Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt", skriver läraren Elsa Jensen.

Kommentera

1,6 skolmiljarder i budgeten – ”Viktigt att de går till rätt saker”

Budget

Regeringen lägger 1,6 miljarder kronor på skolan i budgeten för 2021.

Skolinspektionen

LR om förslaget: ”Ett plåster på en öppen fraktur”

Förslag

Lärarnas Riksförbund välkomnar hårdare tag mot oseriösa aktörer, men menar att grundproblemet är ett annat.

Förslag: Gör det lättare att stänga skolor

Nya regeländringar ska stoppa oseriösa skolaktörer, menar utbildningsminister Anna Ekström. 

Debatt

Astrid: ”Jag är inte som de andra”

Debatt

”Jag är annorlunda. Jag är inte som de andra. Men jag är väl fortfarande lika mycket värd som de andra eleverna i klassrummet?”, skriver Astrid som har adhd och går andra året på gymnasiet.

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Efter kritikstormen: Regeringen släpper på hemligstämplingen

Sekretess

Nytt förslag ska öppna Skolverkets register.

Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU

Sekretess

Skolverkets hemligstämplade register kan enkelt laddas hem via EU-kommissionens hemsida.

Idéburna friskolor: ”Uppgifterna ska självklart vara offentliga”

Offentlighetsprincip

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Sveriges idéburna friskolor (ISR).
 

Skyddsombudens larm: Elev till sjukhus och avbrutna lektioner

Arbetsmiljö

Den dåliga luften på en skola i Gällivare kräver snabba åtgärder, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Debatt

”Tidsbudgetera för bättre arbetsmiljö”

Debatt

”Ett första steg för att hjälpa våra medlemmar vore att driva frågan om tydliga, tidsbudgeterade tjänstefördelningar”, skriver Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare och biträdande kommunombud och lokalombud för LR i Göteborg.

Kommentera
Fackligt

LR inleder nytt samarbete med Skolledarförbundet

Lärarfacken

Men att samverkan skulle ske istället för den omtalade organiseringen med Lärarförbundet, tillbakavisas av LR:s ordförande.

Debatt

Skolverket: Nationella proven ska genomföras som planerat

Replik

I en replik skriver Skolverket att planen är att genomföra de nationella proven som planerat.

Kommentera

”Det finns igen logik i att ställa in proven”

Debatt

"Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in nationella proven", skriver debattörerna.

Kommentera
Läromedel

Lärare kan inte köpa läromedel: ”Dramatiskt olikvärdigt”

Rapport

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel.

Lärarförbundet röstar ja: ”Hoppas LR kommer tillbaka”

Lärarfacken

På onsdagen beslutade Lärarförbundets kongress att utreda nya sätt att organisera lärarkåren fackligt.

LR-kongressen 2020

LR: Ingen annan ska tala om för oss hur vi ska utreda

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbund tillsätter en alternativ utredning av lärarnas organisering – Eva Dekany-Ström: "Jätteviktigt att vi gör det här på vårt eget sätt."

Beslut: LR utreder lärarnas organisering

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbunds kongress röstade på måndagen ja till att utreda en ny organisering av lärarkåren.

Per Kornhall: ”Rätt hanterat kan det bli en nystart för lärarkollektivet”

Kongress

Per Kornhall om LR:s beslut att utreda en eventuell ny organisering av Sveriges lärare.

”Trappsystem ska ge lärare lön efter beprövad erfarenhet”

Kongress

Förslag på en ny lönemodell för att säkra lärares kompetensutveckling. Det blev resultatet av LR-kongressens beslut.

Så ska LR bli mer demokratiskt

Kongress

Tätare förbundsmöten, en ny mandatfördelning och en ny avtalsdelegation ska bidra till att ge fler medlemmar mer inflytande i förbundet.

Här är LR:s nya styrelse

Kongress

Fem nya ledamöter valdes in i Lärarnas Riksförbunds styrelse på söndagen.

Årets språkliga eldsjäl

Prisade modersmålsläraren: ”Inget jag förväntat mig”

Utmärkelse

Dina Geraki har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl.

NPF

NPF-krav på lärarutbildningen: Alla ska lära sig mer om adhd

NPF

Regeringen inför nya examensmål för lärarutbildningen.

Skyttes fem råd: Så ska lärare bättre förstå elever med NPF

NPF

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå NPF-elever bättre. 

Debatt

"Mindre undervisning och mer bedömning är en ekvation som inte går ihop"

Debatt

Elever undviker att ställa frågor i klassrummet på grund av rädslan att bli bedömd, skriver läraren Sophie Zail.

Kommentera
Lärarlegitimation

Kämpade för krav på legitimation – nu förlorar han själv jobbet

Behörighet

Sebüktay Kaan har kämpat för legitimationskrav på modersmålslärare. Nu förlorar han själv jobbet – medan icke-legitimerade lärare får ha kvar sina tjänster.

Sex och samlevnad

Läraren: ”Vi måste våga problematisera vad som händer”

Sexualundervisningen

Beslutet om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap kan leda till en mer jämlik skola, menar Annika Sjödahl. 

Utsatta områden

Läraren om gängkriminaliteten: Saknas resurser att hjälpa elever

Brott

"Det börjar redan i lågstadiet."

Nedskärningar i skolan

Läraren om skolans sparkrav: ”Vi bryter mot lagen och barnen far illa”

Nedskärningar

När Borlänge kommun sparar på skolan står elever utan särskilt stöd och stöd på modersmål – i strid med skollagen.

Lärare smittade: Så är corona-läget i skolorna

Corona

Sex anställda på en grundskola i Lund har smittats av corona.

Så ser svensklärarna på bristande skrivkunskaper

Svenska

Unga vuxna skriver för dåligt. Konsekvenserna är att de väljs bort i arbetslivet eller får svårt att klara högre studier, enligt en ny dokumentär från UR.

Ny bok: Tvålärarsystem behöver inte kosta mer

Tvålärarsystem

I tider av nedskärningar kan ett tvålärarsystem kännas som en utopi. Men Lotta Elmbro menar att metoden inte behöver kosta mer.
 

corona i undervisningen

Han låter eleverna skriva nya kapitel i corona-historien

Corona i undervisningen

Läraren Karl Liljas valde att ägna sista tiden av vårterminen till att samla in elevernas upplevelser av pandemin.

”Det är berättelser om corona som måste samlas in”

Corona

Eleverna Verina Attalla och Julia Isaksson är två av alla som har skrivit berättelser till Stadsmuseets insamling.

Debatt

”Den tidiga läsinlärningen – samhällets livlina?”

Debatt

”Lärarna är idag i en situation där målen är otydliga och vägen dit kantad av ’hjälpmedel’ som snarare stjälper än hjälper”, skriver Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet.

Kommentera
Arbetsmiljö

De har hittat en nyckel till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöarbete är så komplext – det är en färskvara”

Skolstart

SPSM: Så blir skolstarten bättre för elever med NPF

Skolstart 

SPSM:s Lennart Hansson vet vad som krävs för att elever med NPF ska få en lyckad terminsstart.

lärarexamen

Allt färre grundskolelärare har examen

Lärarexamen

”Tragiskt att ett av Sveriges viktigaste yrken inte är tillräckligt attraktivt”

Ledarskap

Expertens kroppsknep: Så rör du dig som en ledare

Ledarskap

John Steinberg ger sina bästa tips på hur du som lärare kan bli en bättre ledare genom kroppsspråket.

Coronaviruset

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Arbetsmiljö

”Jag vet flera kollegor som känner samma oro som jag gör”

Lönegranskning

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

Friskolor

Skolvärldens siffror visar: Födelseland styr val av skolform

Friskolor

Barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn från fattiga länder, visar Skolvärldens granskning.

Debatt

Bättre psykisk hälsa i skolan med mental träning

Debatt

Författaren och föreläsaren Maria Braula vädjar till lärarna: Ge eleverna metoder att hantera sin stress.

Kommentera
Terminsstart

Riskgruppsläraren: ”Jag vill jobba i klassrummet”

Corona

Läraren Eva Dahlberg Cramér slits mellan kärleken till att undervisa och rädslan för att drabbas av det virus som riskerar ta hennes liv.

vuxenutbildning

Lärare om nedläggningen: ”Det känns som ett hån”

Vuxenutbildning

Växjö väljer att lägga ner all vuxenutbildning i kommunal regi.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolverket hemligstämplar vilka skolor som finns i Sverige

Beslut

Registret över vilka skolor som finns i Sverige – kommunala såväl som privata – hemligstämplas av Skolverket.

Skolverket om sekretessen: ”Hade inget alternativ”

Beslut

Skolverket uppger att man inte hade något annat val än att sluta publicera uppgifter om enskilda skolor.

Åsa Fahlén: ”Lagen behöver ändras”

Beslut

Offentlighetsprincipen bör även omfatta skattefinansierade friskolor. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Så vill riksdagspartierna hantera skolstatistik i framtiden

Enkät

Politikerna i riksdagens utbildningsutskott vill göra det möjligt för Skolverket att även i framtiden publicera statistik om enskilda skolor.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons