liberalerna_almedalen

Statsvetaren Jenny Madestam överraskades av Jan Björklunds personliga tilltal i sitt tal i Almedalen.

| Foto: Region Gotland
Almedalen

Experten om Björklunds överraskande tal

Jan Björklund gick hårt åt klyftor och integration i sitt tal i Almedalen. Men framför allt visade han upp en ovanligt personlig sida.
– Autentiskt ledarskap är forskningsmässigt hett just nu, kommenterar statsvetaren Jenny Madestam.

Skolan i Jan Björklunds tal

Tid åt skolfrågor: 1 minut och 7 sekunder.

Publik: 2 500.

Punchline: ”Klyftorna tar inte sommarlov.”

Läs hela talet här.

Liberalernas partiledare Jan Björklund ägnade den största delen av sitt tal i Almedalen åt integration och växande klyftor i Sverige. Han inledde talet med ordet ”sommarlov” och knöt senare ihop det med:

– Klyftorna tar inte sommarlov. De finns där hela tiden och skapar en växande underklass där den sociala rörligheten minskar, sa han.

Björklund betonade kunskapsklyftan som han ser växa fram.

– Barn som inte får hjälp med svenskläxan utan i stället måste hjälpa sina föräldrar med sfi-läxan. Barn som lever så trångt att de inte får studiero och växer upp i miljöer där religiös extremism är mer vägledande än kunskap.

Björklund kritiserade Socialdemokraternas jämlikhetssyn men statsvetaren Jenny Madestam ser talet i socialliberalismens anda.

– Det var tydligt att det var det budskapet som skulle fram, och att prata om klyftor på det här sättet vet jag inte om jag har hört Jan Björklund göra förut, säger hon.

– Att den socialliberala linjen gick igenom talet gör att det inte blir helt omöjligt att få ihop Liberalerna med Socialdemokraterna om de skulle behöva samregera på något sätt. Kritiken mot Stefan Löfven och regeringen fanns där, men att tala i termer som klassklyftor, som är klassisk socialdemokratisk retorik, får man tolka som att man vill visa att man ser på samhällsproblemen på ett ganska likartat vis, säger Jenny Madestam.

Jan Björklund pratade om hur han växte upp och hur skolan har format honom.

– Mina lärare gav mig insikten om att frihet inte är att drömma om framtiden, utan att faktiskt kunna ta sig dit man vill.

Det var när han pratade om sina föräldrar, sina barn, olycklig ungdomlig kärlek och hur han själv fick möjligheten att starta sin klassresa som det personliga blev tydligt i talet.

Jenny Madestam är inte förvånad över den retoriken.

– Det är på modet just nu att man pratar om ett autentiskt ledarskap och det är forskningsmässigt hett. Man pratar om att makthavare utövar det och det handlar om att man måste bottna som ledare, vara genuin och att budskapet måste gå ihop med vem man är som person. Det vill han göra när han lyfter fram väldigt personliga aspekter i sitt tal, för att framstå som förtroendeingivande, säger hon.

Var det något du saknade i talet när det gäller skolan?

– Nu sa han bland annat att de bästa lärarna ska jobba i de mest utsatta områdena. Men det kanske kunde ha varit på sin plats att lyfta fram vad Liberalerna skulle göra för svensk skola om de vinner valet i stället för att bara lyfta fram att de reformer han gjorde var väldigt bra. Han kanske inte tyckte det fanns utrymme för det – eller rättare sagt, han kanske inte har några idéer. Det är den elaka tolkningen, säger hon med ett skratt men säger sedan med anledning av den klassresa Björklund pratade om:

– Man måste få möjligheten att göra den där klassresan med början i klassrummet, men hur ska man möjliggöra det rent konkret? Det är nog många som undrar över det.

Kommentera