Annons
Anna Kaya är projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Foto: Eva Dahlin

Experten: ”Ge eleverna större möjligheter”

Publicerad 6 april 2016

Enligt Skolverkets nya rapport behöver nyanlända bättre vägar in i gymnasieskolan.
– Det är en välkomnad rapport, tycker Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Relaterat

Skolverkets nya rapport visar att nyanlända barn behöver bättre hjälp in i gymnasieskolan. Det finns bland annat ett stort behov av att rekrytera och vidareutbilda lärare för att fler ska kunna gå vidare till ett annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning, i framtiden. Detta på grund av att antalet elever som behöver lära sig svenska ökar har kommuner och skolor svårt att hinna med att utöka gymnasieprogrammet språkintroduktion.

Anna Kaya är projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) och hon välkomnar Skolverkets rapport.

- Rapporten visar på hur viktigt det är att regering, lärosäten och huvudmän tar gemensamt ansvar och ett helhetsgrepp för att utveckla utbildningen för nyanlända elever i gymnasieåldern och säkerställa lärarnas kompetens. Att unga människor som kommer till Sverige i tonåren har svårare att nå godkända betyg är helt normalt. Att lära sig ett språk tar tid och att dessutom inhämta och utveckla kunskaper på ett nytt språk tar ännu längre tid. Därför är det avgörande att undervisningen inom språkintroduktionsprogrammet håller hög kvalitet, berättar Anna Kaya för Skolvärlden.

Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram som vänder sig till elever som behöver lära sig svenska för att gå vidare till en annan utbildning. Enligt Anna Kaya är språkintroduktionsprogrammet avgörande för nyanlända ungdomar som börjar skolan, dels för att de ska lära sig svenska men även utveckla tillräckliga kunskaper för att kunna fortsätta sina studier på nationella program.

– Vi behöver dock se till att eleverna ges ännu större möjligheter att få undervisning i alla de ämnen som de behöver så de inte stannar upp i sin kunskapsutveckling. Men inte bara inom ramen för språkintroduktion, med hjälp av studiehandledning på modersmålet kan eleverna även läsa gymnasiekurser om de har tillräckliga förkunskaper. Det nya nationella kartläggningsmaterialet borde vara obligatoriskt även för nyanlända elever inom språkintroduktion och inte bara inom grundskolan. Sedan tycker jag att rätten till utbildning för asylsökande borde höjas från 18 år till 20 år så fler asylsökande elever får möjlighet att gå i skolan, menar Anna Kaya.

Hur ser du på arbetet att få fram fler behöriga lärare i svenska som andraspråk?

– Vi på NC föreslår att regeringen ger ett antal lärosäten ett gemensamt uppdrag att ta fram en storskalig webbaserad utbildning i svenska som andraspråk för verksamma lärare och lärarstudenter, berättar hon och fortsätter:

– Huvudmän måste ta ansvar för att verksamma lärare kan vidareutbilda sig på arbetstid vilket även kan kräva att regeringen behöver utveckla Lärarlyftet. Därutöver måste lärarutbildningarna utvecklas så alla blivande lärare rustas för att undervisa flerspråkiga och nyanlända elever oavsett vilket ämne de undervisar i.

Behovet av lärare i svenska som andraspråk är något som Anna Kaya har vetat om länge och på NC arbetar man hårt med att skapa opinion i frågan.

– Det handlar dock inte enbart om att utbilda fler sva-lärare och vidareutbilda redan verksamma lärare utan även om att skapa goda förutsättningar och arbetsförhållanden för dessa lärare att kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning. Och höjda löner, såklart, berättar hon.

Vi måste ta reda på mer om elevernas förutsättningar

Anna Kaya är utöver sin roll i NC även grundskollärare i svenska som andraspråk på Norrbackaskolan i Sigtuna kommun. Där har hon ett speciellt ansvar för att handleda kollegor i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt vara samtalsledare i kommunens skolutvecklingsprojekt. Bland lärarkollegorna är det väldigt många som efterfrågar kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och vill lära mer om hur man kan undervisa nyanlända elever.

Hur kan man förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen?

– Vi måste ta reda på mer om elevernas förutsättningar, behov och tidigare kunskaper för att vi ska kunna anpassa undervisningen. Dessutom måste vi lärare ha tillgång till metoder och verktyg så vi lyckas att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov. Vi behöver även lära oss mer om hur vi kan dra nytta av elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och lärande. Både genom en förändrad undervisning och med hjälp av studiehandledning på modersmålet, menar Anna Kaya.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons