Arbetsmiljö

Experten svarar: ”Föräldramöten ska rymmas i den reglerade arbetstiden”

Per-Arne Blomberg

Lärarnas Riksförbunds ombudsman Per-Arne Blomberg reder ut vad som gäller för lärares tid i anslutning till föräldramöten.

| Foto: Magnus Glans

I tider när många skolor har föräldramöten brukar många frågor dyka upp som handlar om hur föräldramötena ska rymmas inom arbetstiden. Här svarar Lärarnas Riksförbunds ombudsman Per-Arne Blomberg på några av frågorna.

Kan rektorn bestämma att lärarna ska använda förtroendetiden till föräldramöten?

– Nej. Föräldramöten ska planeras in i förväg inom ramen för lärarnas årsarbetstid. Vanligtvis är det arbetsgivaren som har bestämt att man ska ha föräldramöte och därmed ska de rymmas i den reglerade arbetstiden.

– Ibland får jag höra att rektorer vill att lärarna använder sin förtroendetid till föräldramötena, men det är fel. Förtroendetiden förfogar inte skolledningen över, utan det är bara läraren själv som bestämmer vad man gör med den tiden. Det här finns reglerat i kollektivavtal.

Om en händelse medför att man hastigt behöver ha ett föräldramöte som man inte hade planerat för, hur löser man det?

– Om man blir beordrad att vara med på ett föräldramöte och det genererar tid utöver den reglerade arbetstiden ska man få övertidsersättning, om man inte lyckas hitta någon annan lösning.

Om man själv tar initiativ till att ha ett föräldramöte, hur gör man då med arbetstiden?

– Om man som lärare ser ett behov att ha ett föräldramöte ska man ta upp det med sin rektor. Berätta om situationen och motivera varför du behöver kalla till ett föräldramöte. Det bästa är om ni kan komma överens om att du använder din reglerade arbetstid till föräldramötet.

Finns det några bestämmelser som säger att man måste ha föräldramöten?

– Nej, det finns ingenting i skollagen som säger att man måste ha just föräldramöten. Däremot står det att man ska ha samarbete med hemmen och att man en gång per termin måste ha utvecklingssamtal. Det är rektorn eller skolans huvudman, till exempel kommunen eller skolkoncernen, som fattar beslut om föräldramöten.

Kommentera