Arbetstid

Experten svarar: Hur blir din tjänst nästa år?

Marcus Kjellberg
Foto: Magnus glans och Patrik Lindström

Planeringen inför nästa läsår är redan i full gång och det är nu som innehållet i din tjänst slås fast i tjänstefördelningen.
Därför bör du ta del av vad rektorn har planerat för dig.

Om du inte tycker att din tjänst verkar vara rimlig ska du försöka påverka. Här förklarar Lärarnas Riksförbunds ombudsman Marcus Kjellberg hur du kan göra.

Vad innebär tjänstefördelning?

– Det handlar om att fördela undervisning och andra arbetsuppgifter på skolans lärartjänster utifrån elevernas timplan och lärarnas legitimation och behörigheter. Det behöver man göra för att kunna bedöma hur många lärartjänster som behövs.

Vad ska tjänstefördelningen omfatta?

– Tjänstefördelningen bör innehålla en uppställning av undervisning och övriga arbetsuppgifter som är av mer omfattande karaktär. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i tjänstefördelningen är undervisning, mentorskap, arbetslagsledaruppdrag, resurstid, handledning av nyutexaminerade lärare och VFU-studenter samt uppdrag som medbedömare om det finns obehöriga som undervisar på skolan.

Vem är det som gör tjänstefördelningen?

– Det är rektor som beslutar om tjänstefördelningen efter förhandling med Lärarnas Riksförbunds ombud och efter riskbedömning i samverkan med skyddsombud. Att tjänstefördelningen ska förhandlas framgår numera även av kollektivavtalet för kommunal sektor, HÖK 21.

Varför behövs en tjänstefördelning?

– Tjänstefördelningen behövs för att se att det finns tillräckligt med lärare för att eleverna ska få den undervisning som de har rätt till enligt skollagen. Den behövs också för att tydliggöra lärarnas möjlighet att ge kvalitativ undervisning samt för att säkerställa att lärarna har en rimlig arbetsbelastning. Tjänstefördelningen ligger också till grund för schemaläggningen.

När på året görs tjänstefördelningen?

– Fördelningen av tjänster bör planeras i god tid inför kommande läsår och påbörjas ofta tidigt under vårterminen. Fördelningen behöver vara klar senast månadsskiftet maj/juni.

Hur vet jag om min tjänst är rimlig?

– För att kunna avgöra om tjänsten är rimlig behöver du bedöma ditt uppdrags dimensionering, ditt schema och om arbetsuppgifterna ryms inom årsarbetstiden. Schemat behöver till exempel ge möjlighet till planeringstid, pauser, förflyttningar och liknande.

– För att bedöma dimensioneringen av uppdraget kan du ta del av statistik och riktmärken för undervisningstid på LR.se/undervisningstid. Att diskutera med kollegor och ombud är också ett sätt att bilda sig en uppfattning om vad som är ett rimligt uppdrag. Om du och dina kollegor  vill ha hjälp med att göra en analys av lärarnas förutsättningar på er skola kan jag tipsa om Lärarnas Riksförbunds arbetstidsmetod: lr.se/arbetstidsmetod.

Vad ska jag göra om jag inte alls är nöjd med min tjänst?

– Då ska du ta upp det med din rektor. Om samtalet med rektor inte ger resultat kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud för råd och stöd.

Kommentera