Intolerans 

”Skolan reproducerar rasism och fördomar”

I rapporten ”Stängda dörrar” berättar stiftelsen Expo om elevers och skolpersonals upplevelser av fördomar och diskriminering.

Stiftelsen Expo

Expo är en partipolitiskt obunden organisationen som granskar intoleranta och högerextrema grupper.

De bedriver även utbildning och samarbetar med Lärarnas Riksförbund med flera i kunskapsspridande projekt.

Rapporten bygger på intervjuer med 45 personer ur olika minoritetsgrupper: afrosvenska, romska och resande, judiska, muslimska och samiska grupper samt hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning.

Enligt dem färgas den svenska skolan av okunskap, stereotyper och generaliseringar av minoritetsgrupper, och den beskrivs ligga ”något efter i samhällsutvecklingen”. Den starkaste kritiken riktas mot läromedlen.

”Det finns stora problem med läroböcker och det historiska perspektivet. Vi måste ställa krav på att de stora bokförlagen ska vara källkritiska. Bilderna i skollitteraturen är problematiska, nidbilder och fördomar är vanliga.” lyder ett anonymiserat citat.

Historieundervisningen kritiseras också för att i princip helt utelämna Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln och statens historiska förtryck av samer, romer och resande.

 Även lärare och skolledning får kritik i rapporten. Man menar att de inte tar sitt antidiskrimineringsuppdrag på allvar, och att lärare saknar kunskap.

”En önskan är att kolla upp lärarutbildningarna och lyfta frågor om islamofobi inom utbildningen. I skolan så hanteras kränkningar med islamofobiska hatbrottsmotiv ibland som vanlig mobbing och det saknas särskilda åtgärder.” säger en intervjuperson.

En annan intervjuperson menar att skolan trots allt har blivit bättre, men tycker att toleransnivån för antisemitiska åsikter är väldigt hög.

Rapporten ”Stängda dörrar” handlar inte specifikt om skolan, utan belyser upplevelser av hatbrott och diskriminering ur ett allmänt perspektiv.

Du hittar hela rapportern här.

Kommentera