Enkät om skolgång

Hemlösa EU-migranter får ingen skola

Få kommuner erbjuder barn till hemlösa EU-migranter skolgång och utbildning. Detta trots att barnen sedan nästan två år tillbaka har rätt till det. 

Svenska Dagbladet har i en enkät frågat 290 kommuner om de erbjuder skolgång för barn till hemlösa EU-migranter. Av 290 svenska kommuner var det 136 som besvarade enkäten. Majoriteten av de som har svarat säger nej till skolgång för barn som befinner sig kortvarigt i Sverige. EU-migranterns barn är ofta är här i max tre månader, vilket är det de har rätt till innan de måste resa hem.

Endast sex av 136 kommuner, bland annat Umeå och Göteborg, svarar att de erbjuder skolgång. I Göteborg finns en kommunal skola och en öppen förskola, speciellt riktad till EU-migranters barn, där ett 30-tal barn får undervisning. I Umeå går det också ett antal barn i den kommunala skolan. I Uppsala sa kommunen nej när barn till rumänska EU-migranter ville börja skolan. I stället beslutade man att ge medel till Uppsala Stadsmission för att anställa en pedagog till det tiotal barn i åldern fyra till femton år som dagligen befinner sig på dagcentret.

Resultatet av enkäten visar också att få kommuner kan svara på exakt hur många EU-migranter som befinner sig i kommunen, men 89 svarar att de har hemlösa EU-migranter som försörjer sig genom tiggeri. 24 av dem svarade att de träffat på barn under det senaste året.

Några av kommunerna efterlyser nu nationella riktlinjer för hur man ska agera i frågan. Enligt Skolverket är det något oklart vilka rättigheter EU-migranternas barn har och rättsläget måste utredas. EU-migranterna har rätt att vara i Sverige i tre månader vilket kan medföra att barn till dem som kommer hit missar skolgång i sina hemländer. 

Kommentera