betyg_kommun
Betyg

Få kommuner vill testa betyg i fyran

Intresset från landets 20 största kommuner att delta i försök med betyg i årskurs 4 är hittills svagt.
Endast två kommuner av dessa 20 har sagt ja till att vara med i försöket hittills.

Försöket med betyg i årskurs 4 är tänkt att dra igång i höst på upp till 100 av landets skolor. Men förslaget att på prov införa betyg från årskurs fyra nobbas av landets största kommuner. Bara två, Borås och Norrköping, av de 20 största kommunerna i landet är positiva till att vara med i försöket med betyg i årskurs 4. Det uppger Ekot som har gjort en rundringning.

Överenskommelsen om att genomföra ett försök med betyg i årskurs 4 slöts mellan allianspartierna och regeringen 2015. Att försöket skulle bygga på frivillighet ingår i den överenskommelsen, en kompromiss mellan Alliansens påhejande och regeringens motstånd mot tidiga betyg.

Den huvudsakliga kritiken handlar om frivilligheten i försöket och att skolorna självmant ska få anmäla sig för att delta. Det gör att urvalet av skolor i försöket inte kommer att vara representativt och därför oklart vilka växlar man egentligen kan dra av resultatet.

Redan i februari 2015, då överenskommelsen slöts, ifrågasatte forskare bristen på ett slumpmässigt urval i det frivilliga testet med betyg i fyran. Anna Sjögren, nationalekonom på IFAU, menade då att det riskerar att göra utvärderingen oanvändbar som beslutsunderlag.

– Den urvalsprocess som beskrivs försvårar förutsättningarna för en utvärdering. Det kan ju visserligen finnas olika anledningar för en skola att vilja delta i försöket, men det finns en risk att skolor med elever som särskilt gynnas av betygsättning blir överrepresenterade i underlaget. Det vore problematiskt, för då kan effekten av betygen i försöket bli annorlunda än den skulle bli om alla skolor i landet deltog, sa Anna Sjögren till Skolvärlden.

Hon fick även stöd i sitt resonemang av betygsforskaren Alli Klapp vid Göteborgs universitet.

– Frivilligheten är problematisk. Man vill väl gå föräldrarna till mötes och inte tvinga på dem betyg, men ett representativt urval är en grundläggande faktor när man vill undersöka någonting. Om man ska använda resultaten för att ta ett beslut är det oerhört viktigt att urvalet görs på vetenskaplig grund, sa Alli Klapp.

Liberalernas partiledare Jan Björklund lägger ansvaret på det hittills låga intresset för att delta i försöket med betyg i årskurs fyra på regeringen.

– Jag tycker att det här är helt undermåligt skött av regeringen och av utbildningsminister Gustav Fridolin. Vi kommer hålla Fridolin ansvarig för hur det här nu utfaller, säger Jan Björklund till Sveriges Radio.

I Örebro kommun, där Socialdemokraterna styr med Kristdemokraterna och Centerpartiet, har makthavarna nobbat förslaget.

– Det var ganska nyligen vi införde betyg i årskurs 6 och när det här var aktuellt hade man inte gjort någon uppföljning av hur det blev. För mig som socialdemokrat tror inte vi på betyg i yngre åldrar, säger Jessica Ekerbring, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för barn och utbildningsfrågor i Örebro kommun.

Men tongångarna är inte enbart negativa. I friskole-Sverige är det mer positivt. Två av landets tre största koncerner är positiva, men från största friskolekoncernen Academedia – med 79 grundskolor – har alla rektorer som berörs sagt nej.

– Jag tolkar det som att våra skolor ser att det finns både bättre och mer effektiva metoder att arbeta med kvalitet. Till exempel så har ju vi inom Academedia ett väldigt systematiskt kvalitetsarbete. där vi börjar med upptäckter redan när eleverna går i förskoleklass, så att vi kan sätta in rätt insatser, säger Sofia Larsen, chef för Academedia för och grundskolor.

Kommentera