Läromedel

Få kvinnor i historieböckerna

Kvinnor saknas i svenska läroböcker i historia. Bara tretton procent av alla personer som nämns i de granskade böckerna är kvinnor. Detta trots att de är anpassade efter den nya läroplanen. "Jag häpnar över hur sned könsfördelningen är i läromedel som följer nuvarande läroplan", säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Fakta granskningen

Dagens Nyheter har räknat namngivna män och kvinnor i historieböcker för årskurs sju till nio i grundskolan.

Alla böcker är anpassade efter den nya läroplanen, marknadsförs på förlagens hemsidor och är publicerade eller omtryckta senast 2013 – de anses vara nya.

De granskade böckerna kommer från fyra av landets största förlag för läromedel. Varje bok är uppdelad i tre delar, en för varje årskurs.

Dagens Nyheter har räknat antalet kvinnor som är namngiva i fyra läroböcker i historia från de fyra största läromedelsförlagen. Läromedlen används för årskurs sju till nio i den svenska grundskolan. Böckerna är omtryckta senast 2013 och är anpassade till den nya läroplanen som började gälla 2011.

Resultatet visar att antalet kvinnor som nämns är få. I boken ”Impuls Historia” är bara 32 av bokens 324 namngivna personer kvinnor. I ”Prio Historia”, som är avsedd för elever i årskurs åtta nämns fler nazister än kvinnor, 21 kvinnor och 31 nazister. I snitt är bara 13 procent av alla som namnges i de olika böckerna kvinnor.

– Lärare behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det handlar om allt från att ha rätt läromedel till rätt arbetsvillkor. Det är skolans skyldighet att ge eleverna tillgång till de verktyg som behövs för en tidsenlig utbildning, konstaterar Bo Jansson.

Granskningen visar att andelen kvinnor sjunker ju närmare nutid som läsaren kommer. I den senare delen av ”SO Historia”, för årskurs nio, nämns bara fyra kvinnor varav två av dem i en bildtext.
– Jag häpnar över hur sned könsfördelningen är, säger Bo Jansson.

Dagens Nyheter har också talat med två forskare i historia som menar att resultatet i granskningen är upprörande och chockerande.
­– Det är horribelt. Ingen människa kan påstå att det inte fanns otroligt viktiga kvinnliga aktörer under 1900-talet och även tidigare, säger Svante Norrhem, forskare vid Lunds universitet som har skrivit böcker om kvinnliga makthavare i historien, till tidningen.

Skolvärlden publicerade nyligen en undersökning som visade att 8 av 10 lärare inte hinner granska sina läromedel. Undersökningen visade också att det råder stor brist på dugliga digitala läromedel.
– Med Skolvärldens undersökning i färskt minne blir den sneda könsfördelningen än mer alarmerande. Om inte lärarna själva hinner granska böcker och anpassa undervisningen blir de än mer utlämnade till läroböckerna som finns att tillgå, säger Bo Jansson.

Bokförlagen uppger till Dagens Nyheter att de är medvetna om problematiken och att målsättningen är att göra könsfördelningen så jämt det går.

Kommentera