skolvarlden_idrott_0082r
Foto: Niklas Björling
Avhandling

Få lärarutbildade idrottslärare på profilerade skolor

Att locka elever genom att erbjuda idrottsprofilerade skolor blir allt vanligare. Men en avhandling från Göteborgs universitet visar att skolorna ofta saknar lärarutbildade idrottslärare och att de främst lockar pojkar med välutbildade föräldrar. 

Sedan det fria skolvalet infördes har antalet idrottsprofilerade utbildningar ökat kraftigt. Enligt en studie från 2011 hade 26 procent av alla högstadieskolor idrottsprofil.

Magnus Ferry, doktorand vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling ”Idrottsprofilerad utbildning – i spåren av en avreglerad skola” studerat vilken betydelse de idrottsprofilerade utbildningarna har för skolorna, varför de har valt att erbjuda inriktningen och vilka elever och lärare det är som lockas till skolorna.

Resultatet visar att det framförallt är pojkar, elever med svensk bakgrund och elever med högutbildade och idrottsintresserade föräldrar som väljer de idrottsprofilerade skolorna.

Studien visar också att de lärare som arbetar på de idrottsprofilerade skolorna sällan har en lärarutbildning, utan istället är tränarutbildade. Något som Magnus Ferry menar kan leda till problem när eleverna ska betygsättas.

Avhandlingen läggs fram den 19 september.

Kommentera