for-fa-syvare-med-behorig

Lena Hartvigsson ordförande för Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledning menar att den varierande syv-tätheten och behörigheten över landet bland annat kan vara en resursfråga.

Syv

För få syvare med behörighet

Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att syv-tätheten och behörigheten över landet varierar mycket. Lena Hartvigsson ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning kan se flera anledningar till varför det ser ut som det gör.

Mer om undersökningen

Lärarnas Riksförbunds undersökning finns här.

På lördagen inföll vägledningens och därför syvarnas dag. Enligt en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund framgår det att det är stora skillnader i tillgången till studie- och yrkesvägledare runt om i landet. Något som Skolvärlden skrev om tidigare i år. Vad som nu även framgår enligt undersökningen är att behörigheten bland studie- och yrkesvägledarna är väldigt varierande.

– Vad vi kan se så har det blivit bättre med behörigheten men det ser väldigt olika ut beroende på var i landet det är, säger Lena Hartvigsson ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning.

Lena Hartvigsson menar att bristen på behöriga studie- och yrkesvägledare beror på flera saker. Andra aktörer på arbetsmarknaden ser idag nyttan av att anställa personer som läst studie- och yrkesvägledning, vilket bland annat gör att en del söker sig bort från skolans värld.

– På flera håll har det saknats behöriga sökanden till de tjänster som varit ute. När det finns bättre arbetsvillkor och löner inom andra sektorer, väljer allt fler att söka sig bort från skolan, säger Lena Hartvigsson.

 På mindre enheter kan det handla om en resursfråga och då tenderar man att anställa en person som får ha hand om syv-verksamheten på flera skolor, vilket blir en väldigt stor arbetsbelastning och eleverna får sämre möjligheter till vägledning.

– Många har för hög arbetsbelastning för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Det verkar som att många tror att det handlar om några enstaka informationssamtal med eleverna, men vägledning är en process som ska finnas under hela skoltiden, säger Lena Hartvigsson.

På vissa skolor lägger man ansvaret på någon annan på skolan, som saknar behörighet, när det inte finns ekonomi nog för att anställa någon som kan vägleda skolans elever. 

– Har skolan inte råd med en heltidstjänst är det ibland lärare eller skolledare som har hand om vägledningen som en del av sin tjänst. Jag har också hört om kuratorer och fritidsledare som har haft det som uppgift. Man trycker helt enkelt in uppgiften och fyller ut andra yrkesgruppers tjänster, men ingen av dessa sitter på den särskilda utbildningen som krävs för yrket. Ibland kan det plockas in coacher som gått en kortare kurs. Men det kan överhuvudtaget inte jämföras med akademiska studier, säger Lena Hartvigsson.

 

I dagens läge finns det inga exakta siffror på hur många syvare det är som saknar behörighet. Undersökningen från Lärarnas Riksförbund visar att elever som har haft dålig tillgång till studie och yrkesvägledning löper större risk att hoppa av gymnasiet under första året. Därför vill man stärka resurser kraftigt för verksamheten bland annat med reglering av lägsta antalet timmar som respektive elev ska ha under sin skoltid men även förutsättningarna för syvarna.

– Inom LR anser vi att behörigheten måste bli starkare. Skollagen säger att man inte får tillsvidareanställa någon utan behörighet men i nuläget får man fortfarande visstidsanställa. Det måste bli starkare krav på att det bara är behöriga syvare som får anställas. Sedan måste det börjas betala skäliga löner och arbetsvillkoren måste bli okej och rimliga, säger Lena Hartvigsson.

Problemen är de samma som tidigare finns bland lärarna i lärarkåren och något som det jobbats aktivt med det senaste åren. Anledningen till att syvarna inte fick följa med på det tåget tror Lena Hartvigsson beror på att få förstår vad yrket egentligen handlar om.

– En orsak kan vara att okunskapen om syv är så pass vid, det är inte så många som förstår vad det handlar om. Arbetsledningen tror att det bara handlar om att informera och därför så borde någon som är bra på att få ut information också kunna utföra yrket, även om man inte sitter på rätt utbildning. Det stämmer inte och det här drabbar eleverna som inte får inte kvalitativ yrkesvägledning, säger Lena Hartvigsson.

 

Kommentera