ulla-hamilton-klassrum

Lärarna ska genomföra det kompensatoriska uppdraget, menar Ulla Hamilton

Likvärdighet

”Facken borde titta på hur deras medlemmar jobbar istället”

Likvärdighetsagendan är inget för Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.
– I stället för att slopa köerna borde vi titta på hur de populära skolorna ska växa, säger hon.

Likvärdighetsagendan, som tagits fram av Lärarnas Riksförbund, LO och Lärarförbundet innehåller bland annat krav på slopade köer till friskolorna, krav på blandade elevgrupper, och ökad kontroll av etablering av nya friskolor.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att lärarfacken skyller ifrån sig och inte tittar på vad som händer i klassrummet. De borde ta detta på större allvar och titta på hur deras medlemmar jobbar. Men det andas de inte ett ord om, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Hon menar att den bristande likvärdigheten är lärarnas ansvar.

– Man tar inte tag i grundproblemet; hur kommer det sig att skolan inte klarar av det kompensatoriska uppdraget? Vad händer i klassrummet, vad händer i skolan, och hur ser ledarskapet ut?

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ställer sig kritisk.

– Klart att vi som lärarkår tar ansvar för vår undervisning. Får vi goda förutsättningar kan man absolut ställa krav på lärarna. Det är jag inte alls främmande för, men det är inte det som är problemet med svensk skola.

Ulla Hamilton sågar även förslaget om de slopade köerna till friskolor.

– Om man ska lösa problemen i den svenska skolan då är det inte köerna till friskolan som är det stora problemet. Då är det vad som händer i klassrummet. Köerna visar att det finns ett väldigt stort intresse. Istället för att slopa köerna borde vi titta på hur de populära skolorna ska växa så att fler kan få plats.

Kommentera