Segregation

Facket: ”Lärare i utsatta områden hör av sig och gråter”

Britt Marie Selin segregation

”Det är oanständigt att offra ett antal skolor och elever”, säger Britt-Marie Selin, ordförande för LR i Stockholm.

| Foto: Magnus Liam Karlsson/Magnus Lejhall/Mostphotos

Ökad skolsegregation leder till en allt tuffare arbetsmiljö för många lärare.
– Många hör av sig till mig och gråter, säger Britt-Marie Selin som är ordförande för LR i Stockholm.

Precis som många andra kommuner har Stockholm ett fördelningssystem när det gäller resurser till grundskolan som gör att skolor i socioekonomiskt utsatta områden får mer ersättning per elev än skolor i socioekonomiskt starkare områden.

– Men trots högre lärartäthet, högre löner, fler assistenter och andra resurser är det ofta svårt att rekrytera behöriga lärare till skolor i socialt utsatta områden. Orsaken är framför allt den bristande arbetsmiljön, säger Britt-Marie Selin.

– På en del skolor har hot och våld blivit vardag, och då inte bara från elever. Lärare och skolledning utsätts även för hot och tryck från föräldrar. Varje vecka slutar legitimerade lärare på grund av en omöjlig arbetsmiljö.

”Det är skrämmande”

Skolverkets statistik visar tydligt hur barn till lågutbildade föräldrar i högre utsträckning utbildas av obehöriga lärare än barn till högutbildade. Fördelningen av lärarkompetens är antikompensatorisk.

– Det är skrämmande och något som vi både har vetat och påtalat länge utan framgång. Skolans kompensatoriska uppdrag har misslyckats. Elever med stora behov måste få mer hjälp. I dag är det mycket tungt att arbeta som lärare i vissa skolor och det blir dessutom allt tyngre.

Varför då?

– De problem som bostadssegregationen ställer till med förstärks av marknadsskolan och det fria skolvalet. Skolföretagen plockar ”russinen ur kakan” när ett urval av eleverna lämnar utsatta skolor. Kvar bli många elever med mycket stora behov, vilket bland annat gör att lärare får använda en stor del av sin arbetstid till annat än att planera, genomföra och efterarbeta lektioner.

Kan inte tvinga elever att gå kvar

– Jag tycker att det är oanständigt att, som sker i  dag, offra ett antal skolor och elever. Men samtidigt som vi vet att alla lyfts om det finns starka elever i klassrummen kan man så klart inte tvinga högpresterande elever att gå kvar. Jag har viss förståelse för att elever och föräldrar väljer att byta skola när en skola har hamnat i en ond  nedåtgående spiral, men det är en utveckling som inte hade behövt inträffa.

Britt Marie Selin duobild

Britt-Marie Selin oroas över den ökade segregationen.

| Foto: Magnus Liam Karlsson
Britt Marie Selin duobild 2

”Oanständigt att offra ett antal skolor och elever”, säger hon.

| Foto: Magnus Liam Karlsson

Vad ska man göra?

– Det måste till en drägligare arbetsmiljö för att behöriga och erfarna lärare i högre utsträckning ska välja att söka sig till dessa skolor och stanna kvar. Det behövs också en väl fungerande elevhälsa och rektorer som har förtroende och tillit till lärarna. Bra skolledningar är helt avgörande. Det finns i Stockholm rektorer som har lyckats oavsett var de arbetat, men också rektorer som fått attraktiva välfungerande skolor att tappa stor del av sin personal och  detta har i sin tur orsakat en omfattande elevflykt.

– Vi behöver bli bättre på att tillämpa de regler kring trygghet och studiero som faktiskt redan finns på plats. Det behövs också fler akutskolor, inte minst för mellanstadiet. Antalet fall av hot och våld går allt längre ner i årskurserna.

”Många lärare känner otrygghet”

Är lärare som arbetar på skolor i utsatta områden rädda?

– Jag tror att många känner otrygghet. Det är många som hör av sig till mig. En del kommer inte tillbaka till läraryrket när deras sjukskrivning är över.

– Andra lämnar för att de inte känt stöd från ledningen. De har anmälts efter att de visat ut störande elever ur klassrummet eller försökt avstyra slagsmål samtidigt som de ska ansvara för att alla elever har en trygg och säker arbetssituation.

Har den ökande skolsegregationen blivit en arbetsmiljöfråga för lärarna?

– Ja, åtminstone konsekvenserna av den. Ska skolsegrationen minska behöver bostadssegregationen minska och marknadsskolan avskaffas. Tyvärr saknas det politisk vilja att åstadkomma det. Samtidigt vet vi att blandade elevgrupper leder till en bättre arbetsmiljö, bättre dynamik i klassrummen och bättre studieresultat.

Sociala problem tidigare

Vid sidan om sitt fackliga uppdrag arbetar Britt–Marie Selin som lärare i svenska på Bagarmossens skola i södra Stockholm.

– Jag har arbetat där i 34 år. Det är i dag en väl fungerande F–9-skola i ett område som tidigare hade en hel del sociala problem. Under perioder har det varit stökigt på skolan och en tuff arbetsmiljö.

Britt-Marie Selin berättar att det är många av lärarna som har arbetat länge på skolan, vilket ger stabilitet.

– Vi har dessutom en elevvård som fungerar och en skolledning som har stort förtroende för sin personal, vilket är mycket viktigt.

Under senare år har 1950-talsförorten Bagarmossen, med cirka 12 000 invånare, delvis gentrifierats.

– Vi har elever som bor i hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Elever som kommer från trygga hem och mindre trygga hem, från hem med god ekonomi och med sämre ekonomi. Vår elevsammansättning påminner om hur den såg ut i många svenska skolor innan marknadsskolan och det fria skolvalet slog sönder skolsystemet.

Kommentera