Betyg

Facket om betygsmygel inom Academedia: ”Systemet är riggat”

Christian-Liljeros

Andra än elevens lärare höjer betygen i efterhand – på tveksamma grunder. Det är upprörande och skadligt, men inte obekant, enligt Christian Liljeros på Lärarnas Riksförbund.
– Hela systemet är riggat för oegentligheter i betygsättningen, säger han.

På fredagen publiceras avslöjandet av vad som tycks vara systematiskt fusk med betygen på Academedia-ägda Cybergymnasiet i Stockholm av Aftonbladet. Elever som ursprungligen blivit underkända, alltså fått ett F i betyg, blir plötsligt godkända.

Enligt skolledningen handlar det till största delen om elever som har genomgått en så kallad prövning för att få upp sitt betyg.

– Det är inga snabba betyg. Det kräver väldigt mycket arbete av eleven att genomföra en prövning, säger rektorn Annika Hanberger till Aftonbladet.

Men lärare på skolan säger att de inte köper den förklaringen. Till exempel har det hänt att betyg höjs efter bara två dagar. En lärare på skolan upptäcker plötsligt att han står som betygsättare av hundratals elever som han aldrig har undervisat.

Sedan är det personen som i rapporteringen benämns som ”spökläraren” – eftersom ingen riktigt verkar veta vem det är – som går in och ändrar i betygskatalogen efter att ordinarie lärare har satt betyg.

”Systemet är riggat”

Christian Liljeros är biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund inom Academedia. Han menar att det här illustrerar ett systemhotande, och tyvärr också välbekant, problem.

– Det är ju ingenting nytt. Det är svårt att säga hur vanligt det här är men rent generellt kan man säga att hela systemet är riggat för att skapa glädjebetyg. Den enda mekanismen som finns på plats för att motverka det är lärarnas egen professionalitet och integritet, säger han.

Den professionalismen och integriteten kringgås om helt andra personer än de undervisande lärarna ändrar betygen i efterhand.

Skolan utreddes för misstänkt ogrundad betygsättning förra året av ägarna Academedia. För fyra veckor sedan kontaktades LR av medlemmar på skolan, som då berättade att problemen inte var borta.

– Vi har försökt nå så många medlemmar som möjligt genom lokalombudet, för att stötta dem och ta reda på vilken omfattning de här problemet har. I rättvisans namn ska sägas att arbetsgivaren, alltså Academedias HR-avdelning, tog de här varningarna på största allvar, och ville börja utreda frågan. Nu vill vi stötta våra medlemmar och samtidigt se till att lärarnas berättelser och vittnesmål kommer arbetsgivaren till kännedom, säger Christian Liljeros.

Samverkande faktorer

Drivkrafterna att göra på det här viset finns enligt honom inbakade i det sätt skolan bedrivs i Sverige, primärt genom två samverkande faktorer: Marknadsskolan och skolsegregationen.

– Marknadiseringen av hela skolsystemet är en stor del av det här problemet, oavsett om vi pratar om privata eller kommunala huvudmän. Det är inte i grunden kompatibelt att sammanblanda den myndighetsutövning som betygsättning är, med marknadens fokus som är att kunden alltid ska bli nöjd..

– Om betyg får fortsätta att sättas utifrån annat än sakliga kriterier urholkar det ju hela systemet och betydelsen av kunskap. Det är ett enormt problem, säger Christian Liljeros.

Kommentera