emma_selberg

Emma Selberg, kommunombud för Lärarnas Riksförbund och gymnasielärare på Malgomajskola i Vilhelmina.

| Foto: Privat, Shutterstock
Nedskärningar

Facket om nya sparkraven: ”Det känns orimligt”

Skolorna i Vilhelmina måste spara in miljoner. Nya nedskärningar som både oroar och ifrågasätts av Lärarnas Riksförbund.
– Lärarna kommer att gå på knäna, säger kommunombudet Emma Selberg. 

De kommunala skolorna i Vilhelmina står inför nya sparkrav.

Utbildningsnämnden räknar med ett underskott på 26 miljoner kronor vid årets slut. Därutöver har budgetramen för nästa år minskat rejält och Christer Staaf, skolchef i kommunen, har nu fått i uppdrag att utreda en minskning av kostnaderna med 35 miljoner kronor, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

– Det är en enorm summa pengar, säger Christer Staaf till tidningen. 

Lärarnas Riksförbund i Vilhelmina instämmer.

– Det känns orimligt. I flera år har vi matats med sparkrav och försökt att anpassa verksamheten efter dem, men nu går det inte längre. Det här kommer nagga på skolornas kvalitet, säger Emma Selberg, kommunombud för Lärarnas Riksförbund och gymnasielärare på Malgomajskolan, till Skolvärlden. 

Hon berättar att besparingskraven väcker många frågor bland medlemmarna. Dels handlar det om en oro för arbetsmiljön, men också om en rädsla att förlora jobbet.  

– Lärarna har det tungt redan nu och vi kommer att få svårt att möta elevernas behov. Kommunen har låg utbildningsgrad och många elever kommer från en svår socioekonomisk bakgrund. Det sista vi behöver är större elevgrupper på grund av ytterligare besparingar, säger Emma Selberg.

Hur borde situationen lösas istället?

– Man måste se till kommunen i sin helhet. Jag förstår att det bara finns en begränsad pengapott att ta hänsyn till, men då gäller det att se till hela organisationen och prioritera utbildning. Men framförallt tro jag att kommunen måste få hjälp. Staten måste gå in och ta ett större ansvar, annars blir det här svårt, säger Emma Selberg.  

Budgetfrågan och beredningen kommer att tas upp i utbildningsnämnden i november.

Kommentera