harryda_anna_carlsson

Anna Carlsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Härryda kommun. Foto: Julia Sjöberg.

Statsbidrag 

Kommunen la statsbidrag för likvärdighet på rektorslöner

Härryda kommun får skarp kritik för sin hantering av statsbidraget för ökad likvärdighet.
Trots varningar har kommunen valt att lägga riktade pengar på annat än de var avsedda för – bland annat rektorslöner.

Regeringen valde under förra mandatperioden att konstruera ett nytt riktat statsbidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan.

Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan sedan hösten 2018 ansöka om det statliga bidraget från Skolverket som fördelas utifrån elevantalet och med hänsyn till socioekonomiska faktorer utifrån ett index som Statistiska centralbyrån sammanställer varje år. 

En förutsättning för ansökan är att de lokala facken måste höras innan huvudmannen bestämmer sig för vad bidraget ska gå till. Samtidigt får man inte skära ner på skolan. 

I Härryda i Västra Götalands län har kommunen fått totalt sju miljoner kronor extra till grundskolan. Men det har varit enorma oenigheter kring hur pengarna ska användas. 
 
De lokala facken har yrkat på att pengarna borde läggas på mer personal i de skolor där det är som tuffast, speciallärare och elevassistenter, utvecklingen av flexgrupper, samt kompetensutveckling och möjligheten till att vidareutbilda lärare till att bli speciallärare. 

Men efter förhandlingarna med arbetsgivaren valde kommunen i stället att satsa på andra områden. Handlingsplanen som skickats till Skolverket innehåller bland annat finansiering av:

  • Rektorstjänster som redan finns (ca 2 000 000 kronor).
  • Skolskjuts i samband med modersmålsundervisningen (500 000 kronor).
  • En socialpedagog inom fritidshemmet med ansvar för uteverksamhet (ca 500 000 kronor).
  • En lärare i svenska som andraspråk (ca 650 000 kronor).
  • En 50 %-tjänst som dramapedagog (ca 300 000 kronor).

Beslutet har mötts av ett rejält missnöje bland de lokala facken, som menar att pengarna till stor del har gått till sådant som redan är obligatoriska för kommunen, och som inte stämmer med syftet med bidraget. 

– Rektorstjänster, det vill säga deras löner, ska kommunen finansiera själv. Jag har försökt göra allt för att få de här pengarna att nå fram till klassrummen, så som det var tänkt, säger Anna Carlsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Härryda kommun.

– Sju miljoner kronor om året hade kunnat bli väldigt många stöttande timmar för väldigt många elever. Det vi fick var en specialpedagog/speciallärare, som inte ens ska vara på en vanlig skola.

Trots varningar från LR och Kommunal har kommunen ändå valt att lägga riktade pengar på annat än de var avsedda för, menar facken.

– Det står tydligt på Skolverkets hemsida att man inte får använda pengarna för att finansiera insatser som man redan genomför – ändå går hela två miljoner till att finansiera rektorstjänster som redan finns, säger Anna Carlsson. 

Det här är ett väldigt tydligt exempel på fördelen med ett förstatligande av skolan, menar hon.

– Om man riktar pengar mot ett särskilt ändamål och de inte når fram tycker jag att det är anmärkningsvärt. Det är för dåligt att det får gå till på det här viset. 

Ann Nilsson-Mäki är verksamhetschef för grundskolan i Härryda kommun.  

Hur ser du på kritiken att ni vill lägga pengar på annat än vad de är avsedda för, som bland annat befintliga rektorstjänster och fritidshemmet?

 – Vi har ändrat och ska inte satsa på fritidshemmet. Men socialpedagogen som tar del av de pengarna är ansvarig för uteverksamheten – och det är på grundskoletid och inte på fritidshemstiden. Sedan är det en pedagog som jobbar både inom fritidshemmet och skolan, men uppdraget ligger inom grundskolan, säger Ann Nilsson-Mäki.

På vilket sätt kommer finansieringen av rektorstjänster att vara inriktad på likvärdighet? 

 – Jag stärker det pedagogiska ledarskapet för de tidigare årskurserna för att jag ser att det behövs ett tydligare pedagogiskt ledarskap. 

Facken flaggar för en risk att kommunen kan bli återbetalningsskyldig. Hur ser du på det?
 
– Skolverket har granskat vår handlingsplan och godkänt den som den ser ut. Så jag är inte orolig för att de säger någonting annat. 

Kommentera