elevens_val
Tidsbrist

Facket vill skrota elevens val: Tiden behövs till annat

”Stoffträngseln” i skolans ämnen har blivit synlig genom debatten om nya kursplaner. Ett bra tillfälle att ta bort elevens val, menar LR.

Skolverkets förslag till nya kursplaner har väckt stor uppmärksamhet i medierna. Först ut var antiken som först plockades bort från historieundervisningen men genast stoppades tillbaka efter massiva protester. På senare tid har upprörda debattörer orerat om nationalsången och kristendomen.

I grunden handlar det om att myndigheten försöker minska den ”stoffträngsel” som råder. Ordet beskriver det faktum att skolans kursplaner innehåller mer material – mer stoff – än vad som faktiskt ryms inom de angivna timmarna.

– När man skapade elevens val från första början så togs tiden från befintliga ämnen. Vi tycker att det vore bra om man gav tillbaka dem nu, säger Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Elevens val är tänkt att ge elever möjligheter att fördjupa sig i sina egna intresseområden. Att de själva får välja vad de vill lägga sin tid på ska skänka mer lust till skolarbetet. Men det får ofta kritik för att det inte fungerar i praktiken.

Annie Danils är lärare i tyska och svenska på Edsbergsskolan i Sollentuna, och hon delar åsikten att det vore bättre att lägga timmarna på något annat.

– Tanken var säkert bra. Att man låter eleverna utvecklas och entusiasmeras är ju egentligen jättebra, men det har inte fungerat. Jag har inga goda erfarenheter av elevens val, säger hon.

Inför grundskolans hösttermin 2019 bantades elevens val när 45 timmar flyttades därifrån till matematiken, och 100 timmar flyttades till idrott och hälsa. Nu vill LR att man lägger ner ämnet helt och låter de resterande 177 timmarna gå till ämnen som man menar behöver tiden bättre. Men exakt vilka ämnen det skulle kunna röra sig om vill inte Sara Svanlund på LR gå in på.

– Det är den svåra avvägningen. Det ska inte bara ske godtyckligt utan behöver utredas. Vi har ju fått en stadieindelad timplan och där är vissa ämnen mer drabbade av trängsel än andra. Men det måste också utgå från vilka behov som finns i samhället – vad vi behöver förbereda eleverna på, säger hon.

Skulle det lösa lärarnas tidsbrist?

– Nej det tror jag inte, men det skulle ge oss bättre förutsättningar att arbeta med kursplan och läroplan.

Studie och yrkesvägledar-utredningen föreslog i januari att man skulle ta tid från elevens val till obligatorisk rådgivning. Är inte det ett bra förslag?

– Jo, det vore ett välkommet användande av tiden. Vi vill dessutom gärna ha in studie och yrkesvägledning tidigare i skolgången. Oavsett var de här timmarna skulle hamna behöver alla elever få vägledning av god kvalitet, säger Sara Svanlund.

Det är inte första gången man från LR:s håll för fram åsikten att timmarna som går till elevens val skulle göra störra nytta i de traditionella undervisningsämnena. 2015 genomförde fackförbundet en undersökning bland sina medlemmar där drygt 60 procent av de svarande att elevens val bör avskaffas.

– Det går sällan att få ihop det så att det blir meningsfullt för alla elever. Eleverna har lättare att se värdet i att ha sina lektioner, säger Annie Danils.

Kommentera