malin_murakas_varme

Makin Murakas är idrottslärare och skyddsombud för Lärarnas Riksförbund på Paulinska skolan i Strängnäs och fick bukt med problemen när det var varmt både utomhus och inomhus.

| Foto: Magnus Glans
Arbetsmiljö

Fackets arbete gav svalare klassrum under värmeböljan

Personal och elever på Paulinska skolan i Strängnäs har nu en bra inomhusmiljö även under soliga dagar.
Annat var det för något år sedan. Under sommarhalvåret kunde det bli olidligt varmt i klassrummen.
Till sist fick skyddsombuden på skolan nog.

Tips från Arbetsmiljöverket

En del av tipsen i listan är sådant som du själv kan göra och en del är sådant som du kan ge som förslag till din arbetsgivare.

Tillfälliga åtgärder vid värme:

  • Ha god tillgång till vätska
  • Begränsa solinstrålningen
  • Använd bordsfläktar 
  • Stäng av onödiga värmekällor 
  • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner 
  • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
  • Kör ventilationen nattetid

Mer information och tips hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Under flera år led personal och elever på Paulinska skolan i Strängnäs av höga temperaturer och dålig luft under årets varma månader. Det saknades möjlighet att skärma av solen i många fönster och ventilationen upplevdes som dålig.

– Skolan hyr lokalerna av kommunens fastighetsbolag. Både vi i personalen och ledningen framförde problemen till fastighetsbolaget flera gånger, men vi kände att inte tillräckligt mycket hände, berättar Malin Murakas som är lärare och skyddsombud för Lärarnas Riksförbund på skolan.

Under värmeböljan 2018 blev situationen ohållbar. Tidigare hade några träd på skolans innergård skuggat lite, men efter att de beskurits låg solen rätt på.

– Det var verkligen jättevarmt i en del klassrum. Personal och elever upplevde huvudvärk, illamående, irritation och koncentrationsproblem. Det var fruktansvärt.

Skyddsombuden på skolan bestämde sig för att agera. De vände sig först till arbetsgivaren och sedan vidare till Arbetsmiljöverket med en så kallad begäran om arbetsmiljöåtgärd. Skyddsombuden ville bland annat att solavskärmningsanordningar skulle installeras och att man skulle använda sval nattluft för att kyla ner lokalerna.

Personalen kan givetvis inte jobba med avstängda fläktsystem och sol som ligger på.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på skolan och träffade då representanter för det kommunala fastighetsbolaget, skolans rektor och skyddsombuden. Efter inspektionen slog Arbetsmiljöverket bland annat fast att kommunen, som är huvudman för skolan, skulle se till att de klass- och arbetsrum som hade sol under större delen av dagen fick solskydd. Fastighetsbolaget satte efter beslutet upp solfilm på fönstren.

– Mina kollegor som har klassrum i de delar av skolan där solen ligger på har märkt skillnad, så solfilmen har absolut hjälpt. Det är även svalare i personalrummet och i trapphuset. Där kunde det tidigare bli kopiöst varmt, berättar Malin Murakas.

Malin Murakas kan visa att solfilm på fönstren skyddar mot värmen.
Malin Murakas kan visa att solfilm på fönstren skyddar mot värmen. | Foto: Magnus Glans

Arbetsmiljöverket meddelade också att kommunen skulle göra en extra kontroll av skolans ventilationsanläggning och vid behov ha ventilationen igång nattetid. Då kan svalare luft användas för att kyla ner lokalerna. Ventilationen på skolan ska även vara i drift efter terminens slut, om det är verksamhet i lokalerna.

– Vi har tryckt på om att det är jätteviktigt att det fungerar under hela tiden som vi är på plats. Vi lärare arbetar ju flera veckor efter att eleverna har slutat, och ibland är det fritids även senare under sommaren. Personalen måste ha en dräglig miljö och kan givetvis inte jobba med avstängda fläktsystem och sol som ligger på. Efter Arbetsmiljöverkets beslut har fläktsystemen varit igång hela tiden när det finns personal på skolan. Det är helt klart ett framsteg, säger Malin Murakas.

Det känns jättebra att se kraften i vårt fackliga arbete och att det går att få en förändring.

Vid tillfälliga värmeböljor kan det vara svårt att hålla nere inomhustemperaturen, även om man har ventilationen igång och solfilm på fönstren. Skolan har numera en handlingsplan för hur man ska kunna bedriva undervisning även i sådana lägen.

– Vi skyddsombud har tillsammans med rektorerna på skolan tagit fram handlingsplanen. Det ska bland annat finnas dunkar med vatten lättillgängliga i klassrummen och i skolans kafé i en helt annan utsträckning än tidigare. Vi har också bestämt att om det blir så varmt att vi inte kan sitta inne så kan vi gå ut till någon skuggig plats och tillfälligt ha undervisning där. Ibland behövs det tillfälliga lösningar, och nu har vi en plan för det.

Malin Murakas får inte längre in några rapporter från sina kollegor om att det skulle vara för varmt i lokalerna, och hon är glad att skyddsombudens arbete har gjort skillnad.

– Det känns jättebra att se kraften i vårt fackliga arbete och att det går att få en förändring. Även våra rektorer hade drivit på för att få till förbättringar, men i vår situation hjälpte det att vi skyddsombud kopplade in Arbetsmiljöverket för att komma vidare.

Kommentera