larare_aldrevard

Personalbrist gör att Söderhamns kommun nu beordrar utbildade undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen att fram till den 23 december jobba inom äldreomsorgen.

| Foto: Shutterstock.com
Corona

Facklig kritik: Lärare beordras att arbeta inom äldreomsorgen

Lärare ska tillfälligt kunna omplaceras inom äldreomsorgen – utan att krisavtalet aktiveras. Beordran kommer från Söderhamns kommun, och får stark facklig kritik. 
– Istället för att dränera en hårt ansatt skola på lärare borde kommunen vända sig till de som arbetar inom näringslivet, säger LR:s Fredrik Alm. 

Förra torsdagen kallades de fackliga organisationerna, däribland Lärarnas Riksförbund, till en samverkan med Söderhamns kommun med 2,5 timmars varsel. Där fick de ta del av kommunens plan för att komma tillrätta med den akuta personalbrist som drabbat äldreboendena till följd av covid-19. 

Enligt arbetsgivaren uppfattning skulle såväl grundskollärare, förskollärare, skolsköterskor och annan skolpersonal med vårdutbildning omplaceras över verksamhetsområdena om kommunen beordrar dem, och detta redan om tre arbetsdagar.

Lärarnas Riksförbund i Söderhamn har motsatt sig planen, tillsammans med Lärarförbundet. Fredrik Alm, regional ombudsman på LR, menar att en sådan förflyttning av personal endast kan bli aktuell om kommunen aktiverar krisavtalet, och att samverkansgrupp inte är rätt forum för detta enligt samverkansavtalet LR har med Söderhamns kommun. Sådant som rör den enskildes anställningsavtal, så kallade individärenden, ska hanteras i MBL enligt det aktuella avtalet.​

– Man har inga arbetsskyldighet utanför sitt anställningsavtal enligt vår uppfattning. Vi anser Söderhamns kommun istället för att dränera en hårt ansatt skola på lärare borde vända sig till de som arbetar inom näringslivet. Där bör det antagligen finnas mer personella resurser att bistå med i form av permitterade, säger Fredrik Alm till Skolvärlden.  

Fredrik Alm.
Fredrik Alm. | Foto: Lärarnas Riksförbund

Lärarna behövs i skolan, säger han, och hänvisar till att den likt äldreboendena är hårt ansatt under pandemin. Lägesbilden bekräftas av Stefan Spansk, kommunombud i Söderhamn, som vittnar om hög arbetsbelastning och stor vikariebrist.

– Jag förstår att omsorgen har det värre, men att släppa lärare från skolorna finns det knappast resurser till. Även vi har ju som sagt vikariebrist, säger han.

Söderhamns kommun har sedan i våras försökt få vårdutbildad personal att frivilligt rycka in i äldreomsorgen. Uppmaningen har dock inte gett önskat resultat, varför krisledningsnämnden nu har beslutat att lärare och annan skolpersonal, efter individuell prövning och uppfräschande snabbutbildning, omedelbart och fram till 23 december ska förflyttas och arbeta inom äldreomsorgen.

– Krisledningsnämnden har fattat beslutet med stöd av lagen om extraordinära händelser i kommuner och regioner. I och med det ser vi all personal i kommunal verksamhet som anställda i en enhet, säger kommunalrådet John-Erik Jansson (C), ordförande i krisledningsnämnden, till Dagens Samhälle.

Lärarnas Riksförbunds tolkning är däremot att det inte går att utvidga arbetsskyldigheten, vilket förbundet också har förmedlat till Sveriges Kommuner och Regioner redan i våras (SKR).

– Om vi har lärare med vårdutbildning som vill och kan ställa upp så är det inga problem, om det också fungerar för skolan, men om det istället sker mot individens vilja så motsätter vi oss, säger Fredrik Alm, regional ombudsman på LR.

Fackförbundet kommer, ifall det krävs, vidtaga de arbetsrättsliga åtgärder som vi finner relevanta i detta ärende.​

Det är inte första gången som SKR:s tolkning av paragrafen (AB §6) i det rådande kollektivavtalet är uppe för diskussion. Flyktingmottagandet 2015 är ett exempel, ett annat är i slutet av maj då Skövde kommun – likt Söderhamn – presenterade en plan om att lärare på kommunala skolor tillfälligt skulle kunna omplaceras till ett helt annat verksamhetsområde, vilket facket även då motsatte sig.

– Tolkningen av bestämmelsen ställs lite på sin spets vid ett sånt här läge. Det finns en mycket stor risk för en omfattande personalbrist i både kommuner och regioner. Läget är väldigt tufft, man vet inte hur långvarigt det blir och arbetsgivarna behöver både säkra och se till att man har en uthållighet i bemanningen,

– Det är viktigt att betona att vi i första hand tänker att det ska lösas på frivillig väg, men det kan vara så att man hamnar i ett läge där man inte kan lösa situationen på annat sätt, och då kan man använda den här möjligheten, sa Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR, till Skolvärlden då.

Kommentera