smittsparning_lr_sten_hagberg

”De nya direktiven hade åtminstone varit ett litet steg i rätt riktning”, säger Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland. Bilden är ett montage.

| Foto: Karin Sjödin, Shutterstock
Corona

Facklig kritik: Regionen följer inte skärpta coronaråd

Region Halland följer inte de nya rekommendationerna kring smittspårning.  
– Det gjorde oss häpna och förvånade, säger LR:s distriktsordförande Sten Hagberg.

 

Folkhälsomyndigheten råder att även personer utan några symptom ska testas, om de har haft kontakt med en person på arbetet som bekräftats med smitta de senaste 48 timmarna.

All skolpersonal, och även gymnasieelever, ingår i de skärpta rekommendationerna som presenterades förra veckan, men när Lärarnas Riksförbund träffade skolförvaltningen i Varberg i onsdags fick de veta att Region Halland beslutat att inte följa de nya direktiven.

– Informationen gjorde oss häpna och förvånade. Halland har en smittspridning som är bland de högsta i landet så för oss framstår det som självklart att också vi borde tillämpa de skärpta rekommendationerna om smittspårning, säger Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland.

Han understryker vikten av att allt görs som kan göras för att minska smittorisken i skolan och regionen i övrigt.

– Är det någonstans i hela Sverige som det här borde införas så snabbt som möjligt så är det ju där smittspridningen är som störst. Tidigare har det varit så viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men nu när myndigheten går lite längre i sina direktiv så är det plötsligt inte lika viktigt längre.

För lärare och annan skolpersonal som dagligen utsätts för smittorisk känns det närmast provocerande att regionen väljer att rekommendera att man inte ska följa de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, säger Sten Hagberg.

– Vi är frustrerade över att lärare och annan skolpersonal utsätts för mycket större risker än vad man gör på de flesta arbetsplatser. De nya direktiven hade åtminstone varit ett litet steg i rätt riktning för att minska smittan i Halland.

Anledningen till att Halland valt att avvakta med att införa de nya direktiven är enligt regionens kommunikationsdirektör Johanna Wiechel Steier att de gav upphov till vissa frågor. När Folkhälsomyndigheten har förtydligat rekommendationerna så kommer Halland också låta symptomfria personer testa sig.

– Folkhälsomyndigheten har lovat de regioner som avvaktat att det ska komma ett förtydligande. När det är på plats kommer vi såklart att följa dessa, säger Johanna Wiechel Steier till Hallandsposten.

Sten Hagberg anser dock att de skärpta rekommendationerna borde ha införts direkt.

– Min förhoppning är att Folkhälsomyndighetens tydliga fingervisning om att det här är något som ska tillämpas överallt ger effekt. Själv tycker jag att direktiven redan är väldigt tydliga. Jag förstår inte vad det är för oklarheter som regionen menar finns och jag utgår ifrån att den utökade smittspårningen kommer att börja tillämpas nästa vecka. Med den kraftigt ökande smittspridning som vi tyvärr ser just nu i bland annat Falkenberg och Varberg så behöver detta komma på plats snarast möjligt, säger han.

Kommentera