Fackligt

Facklig seger: Friskolejätten överger hybridavtalen

Kampen mot ofördelaktiga anställningsavtal ger resultat.

Andrés Jerez, LR Academedia, lutar sig.

Andrés Jerez är föreningsombud för Lärarnas Riksförbund Academedia. Foto: Magnus Glans/Julia Sjöberg

På senare år har många skolor inom Academedia-koncernen gått över från att anställa lärare på så kallade ”hybridavtal” till klassiska ferieavtal. Bakom den förändringen ligger målmedvetet fackligt arbete.

Under lång tid har ofördelaktiga anställningsavtal varit en av de största frågorna för de fackligt aktiva inom Sveriges i särklass största friskolekoncern. Men efter idogt arbete genom åren har facket förmått merparten av företagen inom Academedia att gå från hybridavtalen.

– Hybridavtalen går i princip ut på att arbetsgivaren ska både ha och äta kakan. Lärarna får mer reglerad arbetstid och mindre förtroendetid. De timmar i den förhöjda reglerade arbetstiden som borde ägnas åt rättning och annat för- och efterarbete tenderar att fyllas av möten, läxhjälp och andra saker där arbetsgivaren binder upp den anställde. Så i slutändan förväntas lärarna få lika mycket gjort under sin förtroendetid som vanligt, trots att man kapat den med hälften, säger Andrés Jerez, föreningsombud Lärarnas Riksförbund Academedia.

Jämfört med exempelvis de 35 timmars reglerad arbetstid och cirka 10 timmars förtroendetid som gäller under avtalet med Almega, så kan lärare med hybridavtal ha 40 timmars reglerad tid och 5 timmar förtroendetid. Samma totala antal timmar per vecka, men enligt LR leder det alltså till att lärare i praktiken får hälften så mycket tid till för- och efterarbete.

– Vi menar att den sortens avtal kramar musten ur medarbetarna och är förödande ur ett arbetsmiljöperspektiv. Att få bort dem är något vi har drivit väldigt hårt de senaste åren, säger Andrés Jerez.

Han menar att man nu lyckats få arbetsgivarna att förstå att det är viktigt att ha rätt sorts avtal för att locka till sig behöriga lärare.

– Vi har hela tiden sagt att de inte blir en attraktiv arbetsgivare om de har hybridavtal. De flesta lärare är ganska kunniga om vilka avtal som finns och när det är lärarbrist väljer de inte en arbetsplats med hybridavtal. Arbetsgivarna har insett det nu.

Om ökad attraktivitet på arbetsmarknaden är moroten så jobbar LR Academedia även med hårdare värden:

– Vårt budskap nu är helt enkelt att vi inte skriver på några hybridavtal, säger Andrés Jerez.

Han betraktar utvecklingen som en viktig framgång för det långsiktiga fackliga arbetet.

– Det är verkligen en facklig seger. Jag har inga exakta siffror men jag skulle säga att det är runt 85-90 procent av lärarna inom Academedia som har ferietjänst nu. Tidigare var trenden att gå mot fler hybridavtal, men nu är trenden den motsatta. Ferietjänst är tillbaka på bred front i friskolevärlden, säger han.

Kommentera