umea_manifestation
Foto: Sten-Åke Stenberg
Protest

Facklig storm mot nedskärningar – sex förbund i gemensam protest

Sex fackförbund manifesterar gemensamt för välfärden i Umeå.
– Det är allt mer uppenbart att kommunen inte räcker till, säger Birgitta Larsson på LR.

Manifestationen

Manifestationen för välfärden kommer att hållas lördagen den 25 januari, 14.00 vid Rådhustorget i Umeå.

Arrangör är ”Välfärd i Umeå”, en sammanslagning av fackförbund och intresseorganisationer. Läs mer på deras facebooksida:
facebook.com/ValfardiUmea

Under flera år har för- och grundskolan i Umeå dragits med underskott, med växande elevgrupper och sämre tillgång till assistenter och speciallärare som följd, vilket i sin tur leder till högre arbetsbelastning för lärarna.

– Det blir mer och mer uppenbart att kommunen har svårt att få pengarna att räcka till välfärden. Underfinansiering gör att vi får ett minusresultat som vi sedan måste dras med. Långsiktigt vore det samhällsekonomisk lönsamt att satsa på skolan, men budgeterna sträcker sig ju bara ett år i taget, säger Birgitta Larsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Umeå.

Hon är orolig för att situationen kommer att bli ohållbar om inte mer resurser görs tillgängliga, och menar att resursbristen är särskilt farlig för elever med behov av stöd.

– Jag är jätteorolig för lärarbristen och för möjligheten att ge stöd till de elever som behöver det. Vi får nu 4 500 kronor mindre per elev och år i grundskolan än jämförbara kommuner. Det blir de elever som behöver mest stöd som drabbas värst när assistenter och speciallärare försvinner, säger hon.

Tidigare har kommunen sparat mest på årskurs 4-9, och under 2020 ser det framför allt ut att drabba fritids och förskola. Men även andra delar av välfärden, som vården, drabbas och därför går nu sex lokala fackföreningar ihop för att för första gången skapa en enhetlig manifestation för en fungerande välfärd.

Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR gör gemensam sak med Funktionssätt Umeå och engagerade privatpersoner och uppmanar till en manifestation på Rådhustorget den 25 januari.

– Vi vill att så många som möjligt ska sluta upp kring den här viktiga frågan. Vi hoppas på ett eller ett par tusen deltagare vid manifestationen. Det här är viktigt att kämpa för.

Tidigare i veckan avhandlades kommunernas och regionernas resursbrist i riksdagen under årets första partiledardebatt. Såväl Vänsterpartiet som Moderaterna och Kristdemokraterna har krävt att regeringen ska skjuta till mer pengar. Statsminister Stefan Löfven har också lovat att mer pengar kommer i samband med vårbudgeten.

Riktar ni er manifestation i första hand till kommunen eller till regeringen?

– Vi förväntar oss att staten ska ta ett större ansvar på sikt. Men man kan ju inte vänta på pengar från ovan. Naturligtvis måste kommunen se till att skolan fungerar, det är ju självklart, säger Birgitta Larsson.

Kommentera