Lärarbrist

Fackliga kravet: ”Annonsera ut lediga jobb hela tiden”

quiroga_nynashamn

”Problemet är att skollagen ger huvudmän rätt att ta in obehörig personal, med allt vad det innebär för oss vid exempelvis betygssättning”, säger LR:s föreningsombud Pedro Quiroga.

| Foto: Privat och Shutterstock

Var femte tjänst i den kommunala för- och grundskolan i Nynäshamn innehas av obehörig personal.
Ändå söker inte huvudmannen aktivt efter behöriga lärare.
– Tjänster som inte är tillsatta bör utannonseras hela tiden, inte bara då och då, säger LR:s föreningsombud Pedro Quiroga.

Skolvärldens genomgång av annonser den 8 augusti visade att fyra av tio kommuner inte söker aktivt efter legitimerade lärare i Platsbanken.

Nynäshamn är en av 118 kommuner som inte annonserar under augusti månad. 49 av 234 tjänster i grundskolan innehas, på visstidsanställning, av personal utan lärarlegitimation. Det innebär en behörighetsgrad på 79 procent. Visserligen ligger kommunen åtta procent över riksgenomsnittet men siffran är långt ifrån bra, säger LR:s föreningsombud Pedro Quiroga.

”Problemet är skollagen”

– 49 tjänster är ganska många, vi är inte nöjda. Problemet är att skollagen ger huvudmän rätt att ta in obehörig personal, med allt vad det innebär för oss vid exempelvis betygssättning. LR har gett input till arbetsgivarens kompetensförsörjningsplan där det tydligt framgår att vi ska jobba med att få legitimerade lärare till kommunen. Man har förbundit sig att göra det och tjänstemännen tar det på allvar.

Pedro Quiroga anser det mycket viktigt att arbetsgivare är ute på fältet och söker behöriga lärare, något LR drivit länge, samt att legitimation betonas i platsannonserna.

– Om någonting ska hända för att öka yrkets attraktivitet måste regelverket ses över. Politikerna måste ha kunnat förutse att vi skulle få svårt att fylla alla platser med legitimerade lärare.

”Ute på marknaden”

Nynäshamns grundskolechef Annika Setterquist förklarar att fokus i jakten på behöriga lärare ligger på månaderna mars–maj.

Annika Setterquist.

– Vi vet att de bästa och mest seriösa lärarna så att säga är ute på marknaden då. Lärare är otroligt trogna sina elever.

Anser du att lediga tjänster bör annonseras ut ständigt eller periodvis?

– Det handlar mycket om trygghet och studiero för eleverna. Vårt yrke är relation och kommunikation. Jag var själv rektor i 20 år innan jag blev skolchef, och det där är en fin balansgång. Gagnar det eleverna att byta lärare mitt i terminerna? Vi tänker också att det kommer ut studenter från lärarprogrammet i januari, har vi obehöriga tillsatta på hösten försöker vi rekrytera de nyexaminerade i stället för till juni. Ingenting hindrar att låta en annons ligga och tugga, men frågan är vad vinsten är med det?

Samlade rekryteringar

Lars Walter, chef för bildningssektorn i Borlänge kommun som inte heller aktivt söker efter lärare, säger att ”med tanke på att skolan börjar inom kort hoppas jag att vi inte har så många pågående rekryteringar”, och att kommunen utifrån det urval som finns måste anställa bästa möjliga personal. Han förklarar vidare att kommunen inte kan lägga hur mycket kraft som helst på rekryteringar, utan försöker göra det samlat.

Hur ser du på det?

– Väldigt väl fångat och jag tror att många resonerar på samma sätt, säger Annika Setterquist.

LR:s vice ordförande Svante Tideman menar att kommuner bör fortsätta annonsera tills de fyllt samtliga tjänster med legitimerade och behöriga lärare. Han anser också att vissa kommuner tjuvhåller på tjänster för att senare kunna anställa obehörig personal.

”Fler behöriga sökande”

– Så agerar inte vi. Vi vill ha behörig personal och det går faktiskt allt bättre. Många 90-talister har förstått att läraryrket är ett väldigt bra yrke. Våra rektorer vittnar generellt om allt fler behöriga sökande per tjänst. Vi stöttar också ambitiös och obehörig personal som utbildar sig och saknar exempelvis 7,5 högskolepoäng. I de fallen betalar vi ofta kurslitteratur, resor till universitet, och bjuder på en del frånvarodagar.

Ni har 49 tjänster tillsatta av obehörig personal. Vad tänker du om det?

– Vi strävar uppåt och vill självklart förbättra den siffran. Jag jobbar på individnivå med rektorerna och vill alltid ha en förklaring från rektor. ”Berätta varför du har två-tre obehöriga lärare?” Jag kan få svar som att ”jag annonserade efter en MA/NO-lärare och fick ingen behörig men en ingenjör eller en läkare”. Då måste skolan välja den bästa av de obehöriga som sökt. Sedan fortsätter vi så klart att annonsera ut tjänsten.

LR:s föreningsombud jämför med andra legitimationsyrken där behörighet utgör ett minimikrav för tjänstgöring, och att samma krav måste uppfyllas för lärare också. Vill även du se en ändring i skollagen?

– Ja absolut, varför inte?