jivegard

Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund, har varit med och tagit fram riskbedömningen.

| Foto: Andreas Hillergren
Corona

Fackliga virusbeslutet: Alla skolor ska göra en riskbedömning

I Lund har arbetsgivare och fack gått samman i kampen mot smittspridning. Här måste alla skolor göra en riskbedömning på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som krävs.
– Lärarna känner sig mer förberedda inför coronaviruset, säger Robert Jivegård, kommunombud för LR.

I Lunds kommun ska arbetsgivaren göra en riskbedömning utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring hur skolpersonals och elevers arbetsmiljö och hälsa kan påverkas av coronavirusets framfart.

Tanken är att man ska dokumentera skriftligt i en riskbedömningsmall vilka risker som har identifierats och vilka åtgärder som behöver göras för att undvika eller minimera smittspridning.

Här har man även satt upp en central skyddskommitté, som består av huvudskyddsombud från olika fackförbund, som träffas en gång i veckan för att diskutera övergripande frågor gällande corona. Under varje möte diskuterar man om hur coronaviruset påverkar Lunds kommuns anställda och skolverksamheten.

På utbildningsförvaltningen har man dessutom varje morgon ett möte mellan facken och förvaltningens ledningsgrupp, för att dela information och diskutera verksamheten.

Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund, har varit med och tagit fram riskbedömningen.

– Tidigt fattade skyddskommittén beslutet att det skulle göras en riskbedömning, vilket vi tycker är jättebra. Det togs fram ett förslag och sedan har mallen gått vidare till förvaltningar och skolorna i Lund. Avsikten med detta är att alla lärare ska vara så förberedda som möjligt på vad som kan hända på arbetsplatsen innan coronaviruset bryter ut allt för mycket.  

Jag hoppas att fler kommuner kommer att göra likadant snart.

På varje skola ska nu skyddsombud och skolledning fortsättningsvis sitta ner tillsammans och göra riskbedömningen. Då går man igenom vilka risker som finns, vilka åtgärder man kan vidta och vad som behöver göras på skolorna.

– Det handlar till exempel om risk för smitta mellan medarbetare och hur man kan göra för att minska spridningen, hur man ska göra för att minska oron bland personalen, vad man ska göra om flera på arbetsplatsen är hemma och sjuka och det finns en risk för hög arbetsbelastning och vikten av att utse en tillfällig chef om chefen faktiskt blir sjuk, säger Robert Jivegård och tillägger:

– Här står vi inför någonting som kan påverka kommens verksamhet och personal väldigt mycket och då är bra att vi tar tag i de här tuffa arbetsmiljöfrågorna på allvar och riskbedömer allt. Jag hoppas att fler kommuner kommer att göra likadant snart.

Trots att virusspridningen inte är särskilt stor än i Lund, jämfört med storstadsregionerna, så har riskbedömningen dämpat oron en hel del, menar Robert Jivegård.

– Lärarna känner sig mer förberedda inför coronaviruset och det känns tryggt och bra.

Är det något du saknar i riskbedömningsguiden som du tycker borde ha varit med?

– Nu när vi har stängt ner gymnasieskolorna och börjat med distansundervisning så har jag som skyddsombud lyft den fysiska arbetsmiljön för lärarna. Man kan inte sitta och jobba vid en laptop hela dagen, utan man är ju van att röra på sig aktivt på ett annat sätt i sitt ordinarie klassrum, säger Robert Jivegård.

– Det blir inte bra i längden för kroppen att arbeta på det sättet – det är lätt att detta glöms bort i dag när man fokuserar på att få undervisningen att fungera. Risken är också att beslut fattas för snabbt, utan ordentlig eftertanke och att det finns risk att informationshanteringen blir svår.

Kommentera