jessica_fryksten_2

Det är en fördom att lärare på friskola skulle vara mindre intresserad av fackliga frågor, menar Jessica Fryksten, ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR) på Internationella engelska skolan.

Fackligt

Antalet fackligt anslutna på friskolejätten ökar i rekordfart

På friskolor är färre lärare anslutna till facket. Men inom IES växer medlemsantalet nu rekordsnabbt.

Sedan Jessica Fryksten blev ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR) på Internationella engelska skolan (IES) 2016 har hon steg för steg byggt upp den fackliga organisationen inom koncernen.

Medlemsantalet har ökat med 84 procent och idag är de 700 medlemmar på 37 olika skolor över hela landet. 

Receptet för att få upp engagemanget har i grunden varit enkelt: att åka ut till skolorna och berätta vad facket gör, och visa att det går att ha inflytande över sin situation.

– Många får den här aha-upplevelsen, ”jag kan påverka”. De upplevde inte riktigt det innan. Det är otroligt givande när man går från ingenting till att det blir resultat, säger Jessica Fryksten.

För resultat har det blivit.

– Någonting som vi haft länge inom IES, som jag tror att många andra också skulle vilja ha, är ett lokalt kollektivavtal som innebär att ingen lärare får ha mer än 18 timmars lektion i veckan. Utan en sådan reglering kan det ju bli rena vilda västern. Avtalet är ett exempel på vad facket kan åstadkomma.

Hon menar att det saknas facklig tradition och facklig erfarenhet på många håll inom friskolans värld, vilket kan leda till att lärare inte känner till sina rättigheter.

– Om du kommer som ny lärare till en kommunal skola kommer du många gånger direkt in i ett etablerat system med fackliga möten som redan finns där. Men på en privat skola saknas ofta sådana rutiner, och då går du inte heller med i facket.

Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka.

Generellt är färre lärare på friskolor anslutna till facket än lärare på kommunala skolor. Men Jessica Fryksten menar att det inte handlar om ointresse.

– Det är en fördom att lärare på friskolor inte skulle vara intresserade av fackliga frågor. Det är bara att man inte vet hur man ska komma igång med den fackliga verksamheten eller exakt hur den ska bedrivas. Att vi på IES har stått för så mycket som tolv procent av hela Lärarnas Riksförbunds medlemsökning i år, visar tydligt att det finns ett stort intresse för facket inom friskolan.

Vad innebär det lägre medlemsantalet för lärarnas röst gentemot arbetsgivaren?

– Det är inte bra, ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka. Därför är det viktigt att LR fortsätter att utveckla verksamheten inom privat sektor så att vi blir fler medlemmar och så att ombuden kan börja nå varandra och inte känna sig ensamma. Då kommer vi öka ännu mer i styrka, säger Jessica Fryksten.

Bristen på kunskap och facklig kultur ställer höga krav på den som trots allt bestämmer sig för att axla rollen som fackligt ombud på en friskola.

– Det svåraste med att jobba fackligt på en friskola är att det inte finns någon tradition. Ingen annan har gått före dig och trampat upp stigen. Nästan varje lokalombud som väljs måste göra allting själv för första gången på sin skola. Det finns ingen på plats att ta efter eller fråga om råd, säger hon.

Som ordförande i föreningen har du en synlig och stundtals utsatt position. Vad driver dig att fortsätta ditt fackliga arbete, trots att det kan vara tufft?

– Flera saker. Att göra skillnad, att bygga upp någonting, att man ser resultat så snabbt när det fackliga drar igång på en skola. Det sprids vidare, och förhoppningsvis för alltid, vilket är jättespännande. Och att hjälpa våra ombud och våra 700 medlemmar. Jag vill att man ska kunna vara lärare tills man är 70 år gammal om man vill, men med den arbetsmiljö vi har idag så kommer det inte fungera, så jag vill ta ansvar för att förändra det.

– Vi har i grunden bra lagstiftning i Sverige och bra kollektivavtal. Om de följdes till punkt och pricka skulle vi inte ha lärarbrist i Sverige, säger Jessica Fryksten.

Kommentera