Organisering

”Falsk matematik i uppmaningen om att rösta nej”

Raymond Pettersson debatt

”Det handlar om vad som är bäst i en förnyad omvärld”, skriver Raymond Pettersson i Vaggeryd.

Medlemsomröstning

”Ett o ett e två
Två o två e fyra
Lönerna dom e låga
Men varorna e dyra”

Så inleder den i somras bortgångne Peps Persson sin låt ”Falsk matematik” och det kan vara en utgångspunkt i diskussionen om ny organisering som i ett inlägg påstås handla om matematik.

Textraderna skulle man nämligen kunna använda för att förstå om det är skillnader eller likheter som är det väsentliga i förhållande till Lärarförbundet. För visst är och i synnerhet har det varit så, att vi inte är helt samstämmiga i utbildningspolitiska frågor men i de för medlemmarna minst lika viktiga villkorsfrågorna så har vi idag samma utgångspunkter. Det gäller till exempel en uppvärdering av lärarnas löner och behovet av att få bukt med en arbetsbelastning som riskerar att slita ut lärare i förtid.

Blickar bakåt

Om våra krafter kan läggas samman för att förbättra dessa villkor så är inte ett och ett längre två utan hela utgångspunkten är att vi ska få en större styrka gentemot arbetsgivare och politiken än vi har var för sig.

Larz Blomquist ställer i en debattartikel den retoriska frågan om LR har misslyckats på egen hand och svaret blir förstås nej. Men det misstag som Larz Blomquist och många med honom gör är att han i stället för att se framåt börjar blicka bakåt mot redan uppnådda segrar.

LÄS MER – LARZ BLOMQVISTS REPLIK: ”JAG HITTAR SJÄLVFALLET INTE PÅ”

Nu handlar det i stället om vad som är bäst i en förnyad omvärld när förbundsstyrelsens förutsättningar för en ny organisering uppfylldes. Det handlar som bekant om att lärare och rektorer inte ska vara organiserade inom samma förbund, byggandet av en federativ organisation medlegitimerade lärare och att den fackliga organiseringen måste ske inom Saco.

Därtill kommer att den framgångsrika medlemsrekryteringen till LR tycks ha avstannat. Men det riktigt allvarliga är att medan utbildningsväsendet ökar snabbt med en stor utbyggnad av Komvux så står medlemssiffrorna för både LR och Lärarförbundet och stampar.

Fler åker snålskjuts

Delvis handlar det säkert om att flera obehöriga lyckas klamra sig fast på lärartjänster men säkert inte bara. Det betyder att den fackliga organiseringen successivt tappar mark och fler och fler, inte minst i friskolor, åker snålskjuts på det fackliga arbetet. Det får inte fortsätta.

Larz Blomquist tror sig däremot veta att vi ”kan fortsätta med ett gott samarbete med engagerade kollegor som är ombud för Lärarförbundet” Jag är inte alls lika säker på det.

Om det trots Lärarförbundets påtagliga kursändring i såväl utbildningsfrågor som organisationsfrågor blir ett nej från LR så kommer vi möta ett Lärarförbund som utifrån de nya förutsättningarna kommer att ge LR ett betydligt tuffare motstånd. Det gäller inte minst i rekryteringen av nya medlemmar. För att raljera över denna fullt möjliga risk så hittar Larz Blomquist på ett citat som inte återfinns någonstans i debatten.

Klar att man ska läsa på

Han säger också att det är märkligt att uppmana medlemmarna att skapa sig en egen uppfattning om inriktningsdokumentet och samtidigt ge besked om vilket som är rätt svar i omröstningen. Men det är väl precis det han själv gör? Eller är det hans åsikt att man inte ska läsa på vad omröstningen egentligen handlar om innan man fattar sitt beslut?

Det gör i alla fall inte jag. Jag tycker man ska läsa på vad omröstningen handlar om innan man bestämmer sig för att rösta.

Till sist är jag och Larz Blomquist i alla fall överens om en sak ”använd din röst för att påverka!”. Och gör det nu.

Raymond Pettersson, gymnasielärare och ordförande i LR-föreningen i Vaggeryd

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera