Kommentar

”Får inte dröja för länge innan man förändrar”

Att vissa lärargrupper får avslag på sin legitimationsansökan, trots rätt kompetens, vill Lärarnas Riksförbund skyndsamt ändra på.
– Jag har respekt för att utbildningsministern vill att vi samtalar och vi kommer såklart att framföra våra synpunkter. Men det får inte dröja för länge innan man förändrar, säger Bo Jansson, ordförande. 

Hur ser du på att vissa lärargrupper kommer i kläm i dag?

– Det måste vi såklart diskutera, på samma sätt som vi måste prata om de grupper som ännu inte omfattas av krav på legitimation. När det gäller speciallärarna, som ju är lärare som inte hade möjlighet att läsa in en speciallärarexamen under ett stort antal år och därför har läst andra kurser, måste man kunna validera deras kompetens. Det är ont om speciallärare och behovet på skolorna är stort. Att det då finns lärare som har rätt kompetens, men ändå inte kan få legitimation känns onödigt. 

Gustav Fridolin vill inte göra ändringar i legitimationen när orimliga konsekvenser upptäcks, utan vänta och föra diskussioner inom ramen för nationell samling för läraryrket. Hur ser du på det?

– De här grupperna som hamnar i kläm är kända för utbildningsdepartementet sedan länge. Jag har respekt för att ministern vill att vi samtalar och vi kommer såklart att framföra våra synpunkter. Men det får inte dröja för länge innan man förändrar. 

En av tre lärare är fortfarande obehörig, ändå fyller inte Lärarlyftet platserna. Vad krävs för att komma till rätta med bristen på behöriga lärare?

– Lärarlyftet II har inte fyllts för att villkoren har varit annorlunda. Huvudmännen har varit tvungna att ställa upp mer än tidigare, vilket de inte har gjort. Det är konstigt med tanke på att det är de som en gång har valt att anställa obehöriga, trots att skollagen alltid har varit tydlig. De borde ju sedan länge haft intresse av att kompetensutveckla sina lärare och se till att alla blir behöriga och legitimerade. Huvudmännen måste helt enkelt ta sitt ansvar.

Kommentera