clowner_unhcr_

Clowner med specialkompetens hjälper lärarna i Libanon att få slutna syriska flyktingbarn att komma ur sina skal – och finna ro till att inhämta kunskap.

Kriget i Syrien

Får Syriens barn att skratta

FN:s flyktingorgan UNHCR och Clowner utan Gränser förser 2000 syriska flyktingbarn i Libanon med skola – och lekfull pedagogik. 

400 000 skolbarn befinner sig i Libanon, på flykt undan kriget i hemlandet Syrien. Fyra av fem går inte i skolan.

– Den 15 mars var det fyra år sedan konflikten bröt ut. Det här är en förlorad generation, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare, Sverige för UNHCR.

De syriska flyktingbarnen beskriver hon som tysta och stilla.

– De springer inte omkring och leker. Barnen har sett hemska saker och är traumatiserade, säger Katinka Lindholm.

UNHCR inledde i januari projektet ”Skola och Skratt” tillsammans med Clowner utan Gränser. Det ger 2 000 syriska barn tillgång till det libanesiska skolsystemet. På skolorna ifråga bedrivs clownmetodik som ska hjälpa lärarna att få slutna barn att komma ur sina skal – och finna ro till att inhämta kunskap.

– Clownerna har specialkompetens i att arbeta med barn på flykt från krig. De använder jonglering för att öva fokus och koncentrationsförmåga, låter barnen berätta historier och pratar om upplevelser. Det kan också röra sig om mindfulness för att minska stress, eller integration och samspel för att få barnen att våga lita på varandra och våga leka, säger Katinka Lindholm.

På så sätt hoppas man även kunna skapa självkänsla, hopp och framtidstro hos barnen. Och skratt.

– Något som borde vara en självklarhet för alla barn, säger Katinka Lindholm.

”Skola och Skratt” genomförs med stöd från Postkodlotteriet.

Kommentera