bjorklund_emil2
Foto: Emil Hedman
Lagförslag

Färre åtgärdsprogram ska spara tid

Åtgärdsprogram ska endast upprättas för elever med behov av särskilt stöd, enligt ett nytt förslag från regeringen. Jan Björklund menar att lagändringen kraftigt minskar lärarnas pappersarbete.

I dagens skola skrivs ett åtgärdsprogram så fort en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett ämne. Regeringens nya förslag innebär att elever med olika behov av hjälp istället delas in i två grupper. 

I den ena gruppen finns de elever som klarar sig med mindre anpassningar, till exempel stöd av speciallärare under en begränsad tid eller särskilda läromedel. För de insatserna behövs inget åtgärdsprogram.
I den andra gruppen finns de som har behov av särskilt stöd, alltså ett omfattande stödbehov som inte är temporärt – till exempel elever med svår ADHD eller utvecklingsstörning. För den gruppen ska åtgärdsprogram upprättas.

– När det finns behov av stora stödinsatser är det motiverat, men när det gäller mer begränsade problem är det för byråkratiskt idag och det går ut över lärarnas arbetssituation. Lärare ska undervisa, inte sitta med dokumentation och administration, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Målet är att lärare, speciallärare och specialpedagoger blir av med en hel del administrativt arbete och därmed får mer tid att lägga på eleverna i klassrummet.

– Bedömningen är att 40 procent av alla elever i grundskolan någon gång har varit föremål för någon typ av speciella åtgärder. De flesta av dem når inte upp till den här högre nivån av stöd, säger Jan Björklund.

Hur stort problem är det här idag?

– Jag bedömer att det är stort. För speciallärare och specialpedagoger är detta en mycket omfattande uppgift idag. Men vanliga klass- och ämneslärare deltar också.

Hur dras gränsen mellan de elever som behöver en åtgärdsplan och de som inte gör det?

 – Bedömningen av hur mycket stöd en elev behöver påverkas inte av det här lagförslaget. Den utmaningen sitter ju rektorn med alltid.

Åtgärdsprogrammen var på tapeten redan i höstas då en utredning föreslog att ta bort dem helt och hållet. Efter en remissrunda har regeringen justerat förslaget till att endast ta bort programmen för vissa elever.
Om lagförslaget går igenom träder förändringen i kraft den 1 juli 2014.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm