Färre behöriga till gymnasiet

Färre elever är behöriga till gymnasiet i år jämför med förra året. Det visar preliminär betygsstatistik från Skolverket.

Av de elever som gick ut årskurs nio i år är det 87,8 procent som är behöriga till något av de nationella programmen. År 2010 var den siffran 88,2 procent.
En av anledningarna till att andelen behöriga har minskat förklarar Skolverket med att gymnasieskolan har genomgått förändringar och behörighetskraven har skärpts.
– Syftet med skräpningen är att fler ska klara av gymnasieskolan. Tidigare har många kommit in på program som de sedan hoppat av. För de elever som inte är behöriga finns nya introduktionsprogram med det tydliga målet att bli behörig till något av de nationella programmen, säger Skolverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Krävs mer

Tidigare behövde en elev ha godkänt i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som andra språk, för att komma in på alla nationella program. Nu krävs det godkänt i fler ämnen.
Ytterligare en förklaring som Skolverket tar upp till att färre elever är behöriga till gymnasieskolan är att andelen elever som har godkänt i matematik, engelska och svenska eller svenska som andra språk har minskat.

Kommentera