Gymnasieskolan

Färre läser vidare på gymnasiet

Antalet elever som läser vidare på gymnasiet har minskat med 4 000 personer sedan förra året, visar Skolverkets elevstatistik för gymnasieskolan. 

Hösten 2015 går 319 600 elever i gymnasieskolan, enligt Skolverkets preliminära elevstatistik för gymnasieskolan. Det är 4 000 elever färre än förra året och motsvarar en minskning med 1,3 procent jämfört med året innan.

Utveckling med allt mindre elevkullar har pågått sedan 2008 men väntas vända de närmaste åren, anser myndigheten. I årskurs 1 märks en ökning med 700 elever, vilket motsvarar 0,6 procent.

Att antalet elever ökar i årskurs 1 beror på att antalet elever ökar i programmet språkintroduktion. Totalt går 12 300 elever på språkintroduktion i årskurs 1 i dag. Programmet ökade även förra året. Inget av de andra fyra introduktionsprogrammen är lika stort som språkintroduktion. Programmet fokuserar på svenska språket för att eleverna ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Andelen elever i årskurs 1 som läser på högskoleförberedande program minskar marginellt, från 52,7 procent till 52,3 procent i år. Bland de högskoleförberedande programmen ökar humanistiska programmet med 10,6 procent i årskurs 1 sedan förra året. Det är första gången som programmet ökar i årskurs 1. Ökningen är den procentuellt största bland de högskoleförberedande programmen. Programmet är dock jämförelsevis litet och ökningen motsvaras av knappt 100 elever i årskurs 1.

Näst mest ökar ekonomiprogrammet med 5,9 procent. Estetiska programmet minskar med 8,4 procent och samhällsvetenskapsprogrammet minskar med 4,8 procent. Barn och fritidsprogrammet ökar medan restaurang och livsmedelsprogrammet minskar.

Även andelen elever i årskurs 1 som läser på ett yrkesprogram minskar, från 27,4 procent till 25,9 procent. Bland yrkesprogrammen ökar antalet elever på naturbruksprogrammet med 1,3 procent och barn och fritidsprogrammet med 1,4 procent.

Den största minskningen står restaurang och livsmedelsprogrammet för. Det minskar med 420 elever i årskurs 1, vilket är en minskning med 19 procent, anger Skolverket.

Handel och administrationsprogrammet och hantverksprogrammet minskar också med cirka 9 procent. Den aktuella statistiken är preliminär. I mars publiceras den slutgiltiga statistiken för län, kommun och skolor.

Kommentera