Lokalt

”Fått oss att se över rekryteringsstrategierna”

Flera nya lärare – men också satsning på IKT och förstärkt administration. Mora kommun hoppas kunna utnyttja lågstadiesatsningen till max och ser oväntade möjligheter i det tidskrävande ansökningsarbetet.

Tre lärare, en förskollärare, en speciallärare och en fritidspedagog.

Det kan bli verklighet för Mora kommun som har omkring 20 000 invånare och 2100 grundskolelever, om deras ansökan till lågstadiesatsningen godkänns.

– Det skulle betyda väldigt mycket för oss. Vi, som många andra kommuner, vill göra mycket ute i verksamheterna, men har inte de ekonomiska förutsättningarna, säger Inga-Lena Spansk, skolchef för förskola och grundskola i barn- och utbildningsförvaltningen i Mora kommun.

Skolverket har på förhand angett hur mycket pengar varje kommun kan söka inom lågstadiesatsningen, i de så kallade bidragsramarna. Summan är beräknad utifrån elevantal och för Mora kommun innebär det 3,8 miljoner kronor.

Utöver personalförstärkning kunde man ansöka om ”andra insatser” för att minska klass- eller gruppstorlek och för att ge mer tid till lärarna att ägna sig åt elever.

På den punkten har Mora tänkt brett.

– Vi ansökte om digital förstärkning, för att kunna utveckla verksamhetens IKT-verktyg, och på så sätt, till exempel med flippade klassrum, få mindre grupper, säger Inga-Lena Spansk, som tillägger att de även sökt administrativ förstärkning för att stärka rektorernas och lärarnas kvalitetsarbete och på så sätt ge lärarna mer tid åt eleverna.

För att beviljas statsbidraget var kommunen tvungen att sammanställa en rekryteringsplan. Där ska det bland annat redogöras för hur rekryteringen av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar.

– Det har fått oss att tänka till och se över våra rekryteringsstrategier. Trots den administrativa tid det inneburit så är det i längden en fördel, säger Inga-Lena Spansk och fortsätter:

– Vi har kollat igenom pensionsavgångarna och i vilka ämnen vi verkligen behöver rekrytera. Vi har också sett över hur vi kan skapa förutsättningar för att behålla personal efter pensionsålderns inträde.

Alla kommuner gavs även möjlighet att söka medel utanför bidragsramarna – och det har Mora kommun gjort. Ett godkännande skulle innebära ytterligare 2,6 miljoner kronor.

Omkring 100 miljoner kronor blev över till följd av uteblivna ansökningar och den summan kommer att fördelas mellan de kommuner som gjort en sådan ansökan. Men det är de kommuner som har särskilt stor andel elever utan behörighet till gymnasiet som prioriteras.

Kommentera