Debatt

Feltänkt av Stockholm att vilja stoppa betygstest

DEBATT Nya skolborgarrådet Olle Burell går ut och förklarar att det inte är aktuellt med betygstest i någon skola i Stockholm, fast det är rektorer och enskilda skolor som ska ta ställning till det. Ett klart klavertramp som hotar att spräcka den politiska kompromissen och återuppväcka betygsstriden, skriver gymnasieläraren Hans Carlsén.

Vi var nog många som gladdes åt att betygsstriden tycktes avblåst i och med regeringens och alliansens kompromiss om att tillåta försök med betyg i åk 4 i 100 skolor. Vi tyckte det var vettigt att skjuta på en eventuell ny förändring tills systemet med betyg från åk 6 har hunnit sätta sig och utvärderas.

Lärarkåren är splittrad i frågan, liksom politikerna. Lärarfacken har gått emot reformen, främst av arbetsbelastningsskäl, som jag förstår det. Vad forskningen säger är inte entydigt, även om de mest högljudda motläggen kan tyda på det. Flera av kritikerna till tidigare betyg visar sig även var fiender till betyg från 6:an eller betyg över huvud taget och då är vi tillbaka i den betygslösa skola där elever och föräldrar först i åk 8 fick tydlig och saklig information om hur skolarbetet fortlöpte. Lite väl sent, vilket de flesta har förstått i efterhand.

Att skolbarn får betyg på sitt skolarbete är ingen ondskefull handling som förstör deras självförtroende, vilket en del inlägg gör gällande! Nu skulle reformen få testas i mindre skala. Bra, tyckte vi, nu blev det inte ännu en uppslitande skolstrid där en reform kastas om efter nästkommande val. Och vad händer? Jo det nya skolborgarrådet Olle Burell går ut och förklarar att det inte är aktuellt i någon skola i Stockholm, fast det är rektorer och enskilda skolor som ska ta ställning till det. Ett klart klavertramp som hotar att spräcka den politiska kompromissen och återuppväcka en betygsstrid varken elever eller lärare vill ha nu. Alliansen och SD skulle nu kunna påtvinga alla skolor reformen, mot regeringens vilja, vore det så bra? Tänk om, Olle!

Hans Carlsén
Leg gymnasielärare i svenska, historia, samhällskunskap

Kommentera