vaccin

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, kommenterar LR:s uppmaning om att låta lärare få förtur vid en vaccination mot covid-19.

Corona

FHM om coronavaccin för lärare: ”Gör inga ytterligare prioriteringar”

Lärarnas Riksförbund vill att lärarkåren får förtur till coronavaccin. Men Folkhälsomyndigheten ser inga skäl till att låta lärare gå före i kön. 
– Vi har i nuläget ingen anledning att göra ytterligare prioriteringar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid myndigheten. 

Lärarnas Riksförbund vill att lärare får förtur och prioriteras när vaccinationen inleds i Sverige. 

Men när Skolvärlden tar upp kravet med Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell under torsdagens pressträff uppger hon att myndigheten inte ser några skäl till att ändra ordningen i vaccinkön. 

– De prioriteringar som är gjorda nu är för att skydda liv och hälsa i de grupper som är mest utsatta. Sedan förväntar vi oss att det är en väldigt god tillgång till vaccin och vi har i nuläget ingen anledning att göra ytterligare prioriteringar än dem som vi redan har gjort, säger hon. 

Knappt 600 000 personer ingår i de proriterade grupper som kommer att ges vaccinerna i första hand. Det handlar om personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, personal inom äldreomsorg och vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

– Initialt kommer vi att få en lägre antal doser och då har vi identifierat grupper i befolkningen som har en hög risk till sjuklighet och en hög risk till död, säger Karin Tegmark Wisell.

Att andra länder, exempelvis Belgien och Tyskland, har utlovat att lärare kommer att vara en prioriterad yrkesgrupp när vaccinationen inleds är inget som påverkar den svenska linjen.

– Vi baserar vår bedömning helt och hållet på att de grupper i samhället som vi ser har en ökad sjuklighet och en ökad risk till död att det är viktigt att de får tillgång till vaccinet först och främst, och sedan att vi har en bred och snabb vaccination av hela befolkningen i den prioriteringsordning som vi har tagit fram.

– Om det framkommer underlag eller fakta som gör att vi behöver tänka om i den frågan så gör vi givetvis det. Men i nuläget har vi inga sådana underlag, säger Karin Tegmark Wisell.

Trots att smittspridningen ökar på högstadiet konstaterar hon att en nationell stängning av grundskolorna inte är aktuell i dagsläget. Istället är det upp till regionernas smittskyddsansvariga, huvudmän och rektorer att avgöra om skolan behöver gå över till distansundervisning. 

– Vi ser inte att det finns ett behov att vi går ut på nationell nivå och gör den typen av rekommendation med tanke på att det är möjligt att göra regionala bedömmingar. Vi har en ganska olik situation i hela landet, även om vi har ett stort antal fall, och att skolan hålls öppet i grunden är ju för att vi ser att den är en väldigt viktig del i barns direkta välbefinnande, rutiner och möten utanför hemmet, men också långsiktigt för kunskapsinhämtningen, säger Karin Tegmark Wisell.

58 nya dödsfall rapporterades in i Sverige på torsdagen. Totalt har 7 354 personer nu dött efter att ha smittats av covid-19 i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Totalt har 312 728 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan pandemins start. Det är en ökning med 7 935 fall sedan i går. 3 574 personer får eller har fått intensivvård på grund av covid-19. 260 personer får just nu intensivvård på grund av covid-19. Det är en minskning med en person jämfört med gårdagens statistik.

Kommentera