anna_e_klassrum

Utbildningsminister Anna Ekström (S) står bakom Folkhälsomyndighetens beslut.

Corona

FHM vänder: Barn ska stanna hemma från skolan

Symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Tidigare har de yngre barnen undantagits från regeln om familjeisolering, med hänvisning till Folkhälsomyndighetens bedömning att smittorisken är liten bland yngre. Den bedömningen kvarstår och myndigheten säger att den här förändringen görs för att mildra skolpersonalens oro, inte för att man tror att det kommer påverkasmittspridningen i praktiken. På myndighetens hemsida skriver man att skolpersonal ”ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet”.

Beskedet presenteras på tisdagen av utbildningsminister Anna Ekström (S). Hon är tydlig med att beslutet att ändra på rekommendationerna kommer från FHM och inte från regeringen, men att hon tycker det är ett klokt beslut.

– Det här en viktig förändring som kommer innebära tydlighet. Skolan är också en arbetsplats där många arbetsgrupper har en tuff arbetssituation, bland annat för att personalfrånvaron är hög. Ska vi hålla skolan öppen måste vi alla hjälpas åt att ge personalen där de bästa förutsättningarna, säger hon.

Åtgärden görs för att underlätta för personalen i för- och grundskolan, och de barn som nu ska hållas hemma har inte rätt till någon hemundervisning trots att de är fullt friska.

– De har inte rätt till hemundervisning. Det kan finnas möjlighet att få hemuppgifter och liknande. Det är en svår avvägning förstås. Men återigen, vi befinner oss mitt i en pandemi. Vi som är utanför skolan måste förstå att vi  inte kan förvänta oss samma kvalitet som vanligt, säger Anna Ekström.

Hon trycker på att det är fortsatt viktigt att huvudmännen ser till att skolorna följer de riktlinjer som finns.

– Varken dagens besked eller möjligheten att övergå till distansundervisning på gymnasiet ska tolkas som att skolorna inte ska använda de rekommendationer som finns. Trängsel ska undvikas, god tillgång till hans sprit ska vinnas, skolan ska städas, helst en gång om dagen. Jag vill inte höra talas om lärare som trängs på möten de skulle kunna haft på distans, säger Anna Ekström.

När det gäller vuxenutbildning är hon än skarpare.

– Folkhälsomyndigheten ser på vuxenutbildningen på samma sätt som på arbetsplatser. Alltså ska man jobba hemma i den utsträckning det är möjligt, säger hon.

Utbildningsministern riktar också tacksamhet till alla som jobbar inom skolan.

­– Jag vill att lärare, rektorer, elevhälsopersonal, all personal i skolans värld ska veta att vi ser det hårda arbete, det svåra jobb som utförs. Och vilka svåra förutsättningar jobbet görs under. Det är ett idogt slit som betyder att våra barn kan få den utbildning de behöver och få den trygghet de behöver, säger hon.

De nya riktlinjerna välkomnas av båda lärarfacken och börjar gälla omedelbart.

Kommentera