vaga-vara-larare_ipad_still-med-text

I filmen ”Våga vara lärare” kan du testa dig själv hur du skule agera i kniviga situationer som kan uppstå i klassrummet.

Våga vara lärare

Testa dig själv: Hur skulle du agera i klassrummet?

Med kampanjen ”Våga vara lärare” vill Lärarnas Riksförbund göra medlemmarna lite kaxigare inför dagliga dilemman. 
Med en banbrytande, interaktiv film skildras de många val som lärare ställs inför – varje dag.

ihpone_vvl
Välj själv på den nya sajten

 lr.se/vågavaralärare hittar du material kring frågor och dilemman som uppstår i klassrummet. Där hittar du också tydliga råd från LR:s chefsjurist.

I den interaktiva filmen, som du också hittar på sidan, kan du göra dina egna val i en konfliktsituation. Utifrån vilka lösningar du väljer hamnar du i olika nya situationer.

Varje dag ställs lärare inför val som riskerar att få allvarliga konsekvenser, men där det inte finns några givna rätt eller fel. I filmen ”Våga vara lärare”, får tittaren snöra på sig lärarens skor och krävs på snabba beslut i pressade situationer.

Handlingen växer fram beroende på tittarens val och tanken är att filmen ska ge en inblick i hur det är att vara lärare.

– Vi vill visa att lärare gör en massa bedömningar i skolan varje dag. Vi vill att filmen ska tydliggöra komplexiteten i yrket och budskapet är att även om det blir fel ibland, så räcker det med att vara tillräckligt bra, säger Anna Jändel-Holst, senior utredare på Lärarnas Riksförbund och projektledare för ”Våga vara lärare”.

HÄR HITTAR DU FILMEN DÄR DU KAN TESTA DIG SJÄLV

Lärare hamnar i etiska dilemman varje dag. Hur väljer man mellan en elevs behov och hela gruppens? När och hur är det dags att avvisa en elev från lektionen, och hur sker det utan att elevens rättigheter kränks? Och hur hanterar man föräldrar som förklarar läraryrket för själva läraren?

Skolvärldens enkätundersökning visar att många lärare oroar sig för att bli anmälda till Skolinspektionen, men endast 23 fall under 2015, där en utbildad lärare på något sätt kränkte en elev, ledde till krav på åtgärd för huvudmannen.

– Vi vill balansera lärarens skyldighet och uppdrag att upprätthålla ordning mot att lärare ifrågasätts och känner en oro för att anmälas, säger Anna Jändel-Holst.

I kampanjen ”Våga vara lärare” är filmen med samma namn en del.

webbsidan finns även mängder av material att ta del av och diskutera kring. Meningen är att lärare ska kunna hitta sådant som kan underlätta i kniviga situationer – lite som ett lärarrum på nätet.

Med kampanjen vill Lärarnas Riksförbund också ingjuta stolthet i lärarkåren.

– Vi vill att lärare ska känna stolthet för sitt yrkesval, sig själva och yrket. Att sträcka på sig när man gör något bra och inte ta så allvarligt på att det inte blir perfekt, säger Anna Jändel-Holst.

– Men vi förstår också föräldrars oro och det är viktigt att kampanjen inte handlar om de föräldrar som inte får tillräckligt stöd till sina barn, det är klart att de måste få ifrågasätta. Läraren har inte ensam ansvaret för att eleverna når målen, utan det yttersta ansvaret vilar på skolans huvudmän, säger hon.

Filmen har tagits fram speciellt för kampanjen, och producenten Sanna Lennartsson är nöjd med greppet.

– Ett interaktivt upplägg är ovanligt i webb-tv-sammanhang, men det skapar närhet till budskapet eftersom tittaren själv får vara medskapare. Vi vet att det skapar ett väldigt stort engagemang, säger Sanna Lennartsson, webb-tv-producent på OTW.

Kommentera