mettafjelkner_23
Utredaren

Fjelkner bakom ordningsomdöme

Att införa ordningsomdöme är Metta Fjelkners förslag från utredningen om ordning och reda. Hon betonar dock att det absolut inte handlar ett betyg utan om ett frivilligt omdöme. 

Det förslag om ordningsomdöme som utbildningsminister Jan Björklund presenterade tidigare idag har sitt ursprung i den utredning om ordning och reda som regeringen tillsatte tidigare i våras under ledning av Lärarnas Riksförbunds förra ordförande Metta Fjelkner. När Skolvärlden når henne är hon noga med att poängtera att hon inte föreslagit att man ska införa ett ordningsbetyg.

– Det har talats om ordningsbetyg och det har jag inte förslagit. Däremot har jag föreslagit frivilliga ordningsomdömen. De är då kopplade till författningen så att man på en skola, om man vill, har rätt att ta fram ordningsomdömen som bifogas betyget.

Metta Fjelkner menar att absolut grundläggande är att det finns ett gemensamt förhållningssätt på en skola så att föräldrar, lärare och rektorer skriver under på samma normer när det gäller vad om är okej och inte. Det är ofta det som brister när ordningen inte fungerar på en skola.

– Det vi ville hitta var ett konkret instrument där man involverar alla berörda och vi tror att det här kan vara en framkomlig väg, men mycket arbete kvarstår och det är absolut inte en enkel fråga.

I kommentarerna till Jan Björklund utspel finns synpunkter på att det redan idag finns möjlighet att skriva omdömen.

– Jag tror att ställningen för ett sådant här omdöme skulle blir starkare. Det blir mer specifikt och får då en annan status, säger Metta Fjelkner.

Hon säger att det är viktigt att det inte blir ytterligare en administrativ börda för lärarna och hon betonar vikten av att föräldrarna är delaktiga.

– Men det finns all anledning att ta tag i de här frågorna och ta dem på allvar, där är vi helt överens, jag och Jan Björklund. Vi måste se över alla möjliga vägar för att komma tillrätta med de ordningsproblem som faktiskt finns. 

Kommentera