metta_bjorklund
Utredning

Fjelkner: ”Saknas samsyn kring ordningsregler”

Gör det möjligt att stoppa störande föremål innan lektion. Det är ett av förslagen i Metta Fjelkners utredning. Vid dagens presskonferens lyfte hon också vikten av att det på skolorna finns en samsyn kring ordningsregler, något som ofta saknas i dag menar hon.

Utredningens förslag

* Skolor bör kunna ge ordningsomdömen till elever i högstadiet och i gymnasieskolan. Omdömena ska kunna tas in i en bilaga till terminsbetygen, men inte till slutbetyget, och de ska ges som en skriftlig kommentar, inte i en betygsskala.

* Olika föremål, t.ex. mobiltelefoner, ska kunna hindras i förväg av skolorna. De lagändringar som infördes 2007 innebär att bara det föremål som redan har använts på ett störande sätt får omhändertas. Det är inte tillräckligt utan skolor bör ges möjlighet att förbjuda användning av mobiltelefoner, och andra föremål, på lektionerna genom att de t.ex. samlas in i början av varje lektion och återlämnas efteråt.

Källa: Utbildningsdepartementet

 

Utbildningsminister Jan Björklund har redan tidigare presenterat förslaget om att införa frivilliga ordningsomdömen i högstadiet och på gymnasiet. Nu har Metta Fjelkner lagt fram ordningsutredningen i sin helhet. Förutom förslaget om ordningsomdömen innehåller den ett förslag om att det ska vara möjligt att omhänderta mobiler och andra störande föremål redan före lektionen. 

– Det här är ett komplext område, det finns inga snabba och enkla lösningar. Men vi har problem med studieron i skolan och för min del är jag övertygad om att man måste försöka göra något åt det, sa Metta Fjelkner när hon presenterade utredningen tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund. 

Redan i dag kan en lärare omhänderta ett föremål om det använts på ett störande sätt. Enligt det nya förslaget ska de vara möjligt att samla in till exempel mobiler redan innan lektionen. Bland annat för att förhindra att tid måste läggas på att resonerar med eleverna under den dyrbara lektionstiden, enligt Metta Fjelkner. 

Vilken är din bild av läget i skolan? 
– Det finns förstås skolor som inte har några större ordningsproblem och det finns skolor där problemen är stora, säger Mette Fjelkner till Skolvärlden och fortsätter. 

– Men något som faktiskt förvånade mig är man ute på skolorna inte riktigt vet vilka ordningsregler som gäller. Det gäller både centrala lagar och lokala regler, det vittnade både elever och lärare om. Det saknas en samsyn kring skolans egna regler.

Man pratar inte heller om vad som händer om någon bryter mot reglerna, säger Metta Fjelkner och efterlyser ett professionellt samtal kring detta ute på skolorna. Bristen på samsyn är också ett av skälen till att hon föreslagit ordningsomdömen.

Förslaget om ordningsomdömen har redan fått en del kritik. Man menar att det snarare är stöd till eleverna som saknas, att grupperna är för stora och att det finns för lite tid att bygga relationer. Vad säger du om kritiken? 
– Min ingång är att man måste göra någonting och då kan man göra det här. Att göra ingenting är inte ett alternativ. Men jag känner till kritiken och det kan också finnas kritik mot att det här leder till mer dokumentation. Men förslaget är inte tvingande, man bestämmer lokalt om det ska införas. Och jag tror att ett ordningsomdöme kan tvinga fram den samsyn jag efterfrågar när det gäller ordningsregler. Det är något som saknas på alldels för många ställen i dag. 

Vid presskonferensen tog Metta Fjelkner också upp att lärare ibland tvekar att ingripa när en elev är stökig av rädsla för att bli anklagad för att kränka eleven. 
– Vi har fått otaliga vittnesmål från lärare som inte vågar ingripa. Och om man ingriper är det inte alltid man har stöd från sin rektor. Jag vädjar till utbildningsministern att ta tag i detta. Lärare ska förstås inte kränka elever, men att lärare är rädda för att ingripa i viktiga situationer, det är inte bra, sa hon till Jan Björklund.

Hon uppmanade också utbildningsministern att se över tillgången till elevhälsa. Det finns många skäl till att en elev är stökig och det måste finnas en organisation som fångar upp dessa elever. Reglerna kring detta tolkas olika i dag, menade Metta Fjelkner. 

Dina två förslag rör yttre befogenheter. Ordningsfrågor handlar också om den enskilda lärarens ledarskapsförmåga. Har du tittat på hur man kan stärka den?
– Ja, det har jag gjort. Vi säger i utredningen att regeringen ska titta på lärarutbildningen och om de inslag som rör ledarskap kan göras bättre så att nyutexaminerad lärare har mer med sig från utbildningen. Vi har ett intressant exempel på att utländska studenter fått mer av ledarskap i sin utbildning än vad svenska har till exempel, säger Metta Fjelkner till Skolvärlden.

Kommentera