bosse_0

Bättre arbetsvillkor ger fler lärare, menar Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Behörighet

Fler behöriga lärare – fyra av fem har legitimation

Antalet behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer, men fortfarande råder brist inom naturvetenskap och matematik i de högre klasserna.
– Det finns inga genvägar, det behövs bättre löner och bättre arbetsvillkor, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund

Det säger Skolverkets nya statistik
  • Siffrorna är uppmätta 15 oktober 2015 och kommer från 7 900 kommunala och enskilda skolenheter i Sverige.
  • Materialet omfattar omkring 202 000 personer på individnivå.
  • Andelen behöriga lärare har ökat med 11 procent.
  • Behörigheten är högst på lågstadiet, och mycket låg i grundsärskolan.

I dag har fyra av fem lärare i grund- och gymnasieskolan behörighet i minst ett av ämnena de undervisar i. Samtidigt har andelen behörighet i just grundskola och gymnasium ökat med 11 procent.
Men Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, är inte förvånad.

– Att det blir fler och fler som får legitimation är helt naturligt, eftersom Skolverket börjar hinna ifatt. Det betyder inte att det blivit en större andel lärare i kåren som är behöriga, säger han.

På låg- och mellanstadiet är behörigheten högst inom svenska (89 respektive 79 procent), i grundskolan är behörigheten högst i franska (79 procent) och på gymnasiet i historia (86 procent).

Generellt är behörigheten högst inom de lägre klasserna. Behöriga lärare som undervisar i matematik på gymnasiet är 76 procent, medan drygt hälften av tekniklärarna och drygt 60 procent av lärarna i naturvetenskap är behöriga.

En bottennotering visar grundsärskolan, där 15 procent av lärarna har behörighet. När det gäller erfarenhet är det vuxenutbildningen som ligger i topp.

Det stora problemet, menar Bo Jansson, är att många lärare lämnar yrket eller funderar på att lämna det.

Samtidigt undviker studenter som är intresserade av matematik och andra naturvetenskapliga ämnen att söka lärarlinjen. Arbetsvillkoren avskräcker dem.

Skolverkets statistik visar att behörigheten skiljer stort mellan skolformer och ämnen.

– Det har börjat hända saker med lönerna, men fortfarande är arbetsmiljön ett problem. Vi måste ge lärarna bättre villkor, så att de kan göra det jobb de så gärna vill, säger Bo Jansson.

Kommentera