Fler förstelärare till skolor med utmaningar

Malmö är snart i hamn med tillsättningen av stadens förstelärare. För att minska segregationen och stärka lärarna på skolor med stora utmaningar väljer man att lägga fler förstelärartjänster på dessa skolor.

Malmö stad kämpar mot en växande skolsegregation och låga skolresultat. En ny socioekonomisk resursfördelning ska hjälpa till att vända utvecklingen, men kommunen har också valt att tillsätta fler förstelärartjänster på skolor i socialt utsatta områden. Karriärtjänsten ger lärarna en löneförhöjning från staten på omkring 5000 kronor i månaden.

– Vi sökte fler förstelärartjänster än vi blev tilldelade och fick också fler. Ungefär 65 av förstelärarna har vi fördelat efter skolstorlek, men 25 stycken tjänster har använts till att förstärka på de ställen där man upplever att skolorna är extra socialt utsatta, säger Anders Rubin (S), ordförande för grundskolenämnden.

Han hoppas att detta tillsammans med större resurser till skolor med svagare resultat ska vara attraktivt för lärare.

– Genom att ge större ekonomiska resurser och bättre möjligheter till pedagogisk utveckling hoppas vi locka bra lärare som tycker det är roligt att jobba med den här typen av utveckling. Samtidigt har vi historiskt sett inte haft svårt att få duktiga lärare till de här skolorna. Problemet har snarare varit att det är en väldigt stor genomströmning av elever vilket gör det svårt att få en stabilitet som gör att lärares insatser ger effekt.

Däremot avvaktar Malmö stad än så länge med att införa högre löner till lärare på socioekonomiskt utsatta skolor, något som bland annat företrädare för Socialdemokraterna har föreslagit.

– Det är en intressant idé, men så här efter en månad som grundskolenämndens ordförande har jag inte hunnit fundera över det. Till en början har vi valt att ansluta oss till förstelärarsystemet, säger Anders Rubin.

Kommentera