nodutgang
Arbetsmarknad

Fler lärare byter jobb mitt under terminen

Allt fler lärare slutar mitt under pågående termin.
Det har lett till en ny situation på arbetsmarknaden och högre lärarlöner.
– Bristen har gjort att man rekryterar ännu tidigare än vad man gjort tidigare, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Lärarbristen i Sverige är akut. Nu kommer det nya siffror som tyder på en ny utvecklingsriktning av lärarnas arbetsmarknad. Tidigare har lärarna väntat till sommarlovet innan de byter jobb. Men under det senaste året har allt fler lärare valt att sluta mitt under pågående termin.

Skolvärlden har gått igenom statistik hos Arbetsförmedlingen och jämfört med hur det sett ut under de senaste åtta åren.

Statistiken visar att antalet annonser i maj och juni har minskat en hel del samtidigt som de har ökat tidigare på året. En viss ökning kan ses även i september och oktober.

– Lärarsidan är den som har varit allra starkast under lång tid, med en stor efterfrågan på arbetskraft. Bristsituationen, inte bara inom lärarområdet, har gjort att arbetsgivarna vänder sig till Arbetsförmedlingen i större utsträckning än tidigare. Man gör det tidigare under ett kalenderår inför de rekryteringar man har inför en hösttermin. Vi ser på många områden att man nu satt rekryteringsprocessen tre–sex månader innan tillsättandet av tjänst för att vara tidigt ute med rekryteringar. Det har skett gradvis allt eftersom åren har gått, säger arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson.

SVT Nyheter Öst rapporterade nyligen om samma utvecklingsriktning och hur mer än 800 lärare har slutat eller bytt jobb under de senaste tre åren på de kommunala skolorna i Norrköping och Linköping. Där har var tredje lärare slutat mitt under läsåret. En av sex lärare har inte ens väntat till jullovet utan slutade mitt under pågående termin.

Miia Austa, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Norrköping, känner igen den verkligheten som beskrivs.

– Jag har pratat med ett antal som slutat och fått en bild av orsakerna och det handlar främst om lön. En del slutar i frustration när de inte fått del av statliga satsningar och andra för att de känner att de inte har någon löneutveckling. Genom att byta kommun har lärare fått upp sina löner 3 000–10 000 kr, vanligast 3 000–5000, säger hon.

Det får konsekvenser på skolan lärarna lämnar, oavsett om man byter skola inom kommunen eller byter arbetsgivare. 

– Eleverna får byta lärare och i många fall hoppar en obehörig in under en kortare eller längre period. En rekrytering tar tid och introduktion av en ny kollega tar också tid. Elevernas lärande får stå tillbaka under den tiden. Byter man lärare ofta så får det naturligtvis konsekvenser, främst för elever men också för kollegor, säger Miia Austa.

Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson:

– Jag tycker att det är en ganska naturlig utveckling givet att bristen är så tydlig som den är. Lärarområdet är det området som vi lyfter fram med allra största brist på arbetskraft på svensk arbetsmarknad. Det gjorde vi så sent som i juni förra året, säger han.

– Intresset för lärarutbildningen på högskolan har ökat, men det är på en sådan låg nivå. Så bristen på utbildade lärare kommer vi bära med oss under lång tid framöver. Det är goda jobbmöjligheter på lång sikt, tycker vi från förmedlingens sida.

Catharina Niwhede, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad, ser trenden även i Malmö.

Lärarna har börjat tänka lite mer på sig själva

– Förra året när vi hade löneöversyn och skulle förhandla medlemmars löner så upptäckte vi att det var väldigt många som redan hade slutat mitt under terminen. Det har tidigare aldrig hänt. Lärarna har varit så lojala mot sina elever att man har stannat terminen ut, men nu gör man inte det längre. Detta är något nytt. Man lämnar så fort man hittar en arbetsgivare som betalar bättre.

Vad tror du att det beror på att så många lärare slutar?

– Man får bättre lön någon annanstans. Nu finns det lediga tjänster mitt under terminen, så har det inte varit tidigare. Går man in på Malmös webbplats så finns det massor av lediga tjänster och förr utannonserades det bara i början av terminen.

Konsekvenserna för eleverna blir förödande, menar hon.

– De har inte lärare som är utbildade. I Malmö har man visstidsanställt folk som inte har utbildning. Sedan är det inte bra för barnen att de slutar mitt i en termin, men lärarna har börjat tänka lite mer på sig själva. Om inte arbetsgivaren betalar våra medlemmar tillräckligt så tycker vi att det är rätt att man byter arbetsgivare. Lönerna höjs hela tiden, säger Catharina Niwhede och tillägger:

– Får en lärare fem tusen mer i lön i en annan kommun måste Malmö stad matcha, så är det bara. Men det vill inte Malmö stad, därför man menar på att konkurrensen inte är bra. Men de måste tänka om. 

Kommentera