stress712
Ny undersökning

Fler lärare sjukskrivs för psykisk ohälsa

Nära dubbelt så många gymnasielärare och en allt större andel grundskollärare sjukskrivs för depression och utbrändhet i dag jämfört med för fem år sedan. Hög arbetsbelastning ligger bakom.

Skolvärlden har i tidigare skrivit om den alarmerande arbetsbelastningen bland landets lärare.

Nu visar en undersökning genomförd av Försäkringskassan och Lärarförbundet att allt fler lärare sjukskriver sig på grund av psykisk sjukdom. Det rapporterar SVT.

Undersökningen visar dessutom att att risken för att drabbas av utbrändhet är större för lärare än alla yrken sammantaget.

– Det handlar ofta om det som vi kallar samvetsstress. Man känner sig otillräcklig, man känner att man inte får göra ett riktigt bra jobb, att förutsättningar inte finns på plats, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till SVT.

Undersökningen visar att antalet sjukskrivna gymnasielärare ökat med 87 procent de senaste fem åren. Under samma tidsperiod har sjukskrivna grundskollärare av samma orsak blivit 57 procent fler.

Bara i år har 13 procent fler gymnasielärare sjukskrivit sig på grund av psykisk ohälsa, än året innan.

Trots att ökningen är mycket större bland gymnasielärare är situationen värst bland grundskollärare. 3,3 procent av dessa lärare sjukskrevs under 2014. Motsvarande siffra bland gymnasielärarna är 3 procent.

Johanna Jaara Åstrand konstaterar enligt SVT att den höga arbetsbelastningen är en av orsakerna bakom sjukskrivningarna. Men hon nämner också en ökad press från föräldrarnas håll.

– Det är onekligen så att det blivit en helt annan press och ett ifrågasättande av professionen. När det handlar om föräldrasamarbete och samverkan, som är otroligt avgörande för elevernas utveckling, så har ju föräldrar och lärare samma mål. Det är att höja eleverna till toppen av deras förmåga. Men här behöver det verkligen hända något, i dag är det helt orimlig, säger hon till SVT.

Kommentera